A tak było w roku 2018! Przyżyjmy to jeszcze raz!!!