Market Square

Polish Community Care Services Inc. (Polskie Biuro Opieki Społecznej)

Polish Community Care Services Inc. (originally Polish Care Services) was a part of the Polish Community Council of Victoria. Since December 2015, PCCS has been a public benevolent organisation providing community-based care and support services to older Polish-Australians, their carers, and people with a disability.

Polish Community Care Services Inc. provides quality, culturally sensitive community care. We specialise in caring for people from a Polish background. With our support, older people and people with a disability can live well and actively in their own homes.

We proudly run:

 • Social Support Group (SSG) in five centres – Rowville, Brunswick, Oakleigh, Ardeer and Doveton
 • Telelink
 • Carers’ Group
 • Service System Development (SSD) – Friendly Visiting Program
 • Let’s Get Active program
 • NDIS
 • Women’s Group

 

Polskie Biuro Opieki Społecznej

Polskie Biuro Opieki Społecznej (PCCS) byo częścią Federacji Polskich Organizacji
w Wiktorii. Od grudnia 2015 roku PCCS jest polską organizacją, świadczącą opiekę środowiskową i usługi wsparcia dla Polaków polskiego pochodzenia, ich opiekunów oraz osób niepełnosprawnych.

Polskie Biuro Opieki Społecznej (PCCS) zapewnia wysokiej jakości opiekę społeczną. Specjalizujemy się w opiece nad osobami polskiego pochodzenia.

Dzięki naszemu wsparciu osoby starsze i niepełnosprawne mogą bezpiecznie i aktywnie żyć we własnym domu.

Nasze usługi obejmują:

 • Ośrodki Zajęć Dziennych (SSG) w Rowville, Brunswick, Oakleigh, Ardeer i Doveton
 • Telelink
 • Grupa Opiekunów
 • Przyjacielskie Wizyty (SSD)
 • Program „Bądźmy Aktywni”
 • Programy Pomocowe dla Niepełnosprawnych (NDIS)
 • Grupa Kobiet

 

Our calendar 2021/ Kalendarz 2021

 

Let’s get active/ Badzmy actywni

 

COVID 19 Program

 

NDIS provider

 

Program Opeki Środowiskowej

 

Social Support Group Program