More Than Music

All Souls’ Day Poems by Miłka Żongołłowicz

Dr. Bogumiła Żongołłowicz is a writer, poet, journalist, editor, and researcher of the history of post WW II migration of Poles to Australia. She is the author of over a dozen books including the biography of Gwidon Borucki – the first performer of the song “The Red Poppies on Monte Cassino”.

She is one of the winners of 2018 Historical Competition of Poland’s Minister of Foreign Affairs in the category “the best publication in Polish on the history of Polish diplomacy” for her book Consul. Ladislas de Noskowski’s Biography. In 2019, she was awarded the Medal of Merit for Polish Culture. She is a member of the Union of Polish Writers Abroad, the Polish Journalists Association and the Australian Society of Authors. She is married with two daughters and resides in Melbourne.

The presentation of poetry by young adepts of theatre art associated with the author’s hometown.
(Teatr Rondo – Słupsk 2016)

 

Zaduszki poetyckie z Miłką Żongołłowicz, Teatr Rondo – Słupsk 2016

 

Zaduszki poetyckie z Miłką Żongołłowicz
Teatr Rondo – Słupsk 2016

Zaduszki poetyckie z Miłką Żongołłowicz – to prezentacja poezji przez młodych adeptów sztuki teatralnej związanych z rodzinnym miastem autorki.

Bogumiła Żongołłowicz – pisarka, poetka, dziennikarka, edytorka, badaczka historii powojennej Polonii australijskiej. Doktor nauk humanistycznych. Autorka kilkunastu książek, m.in. biografii Gwidona Boruckiego – pierwszego wykonawcy pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Laureatka Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych 2018 w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”. Nagrodzono pracę „Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego”. W 2019 r. uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Członek Związku Pisarzy Polskich za Granicą, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Australijskiego Towarzystwa Autorów. Od 1991 r. mieszka w Melbourne. Mężatka, ma dwie córki.