Festival Dance

Folkloric Dance Ensemble “PERŁA” – Niemenczyn, Lithuania

Folkloric Dance Ensemble “Perła”  was established in Niemenczyn, Lithuania in 2004. Currently, the ensemble consists of 6 dance groups and 150 dancers ranging in ages between 5 to 24 years. During the ensembles 15 years, the number of participating dancers has expanded greatly, not only in numbers, but also in its geographical reach. The dance rehearsals are attended by children and young people not only from Niemenczyn, but also from other areas, including: Vilnius, Mejszagoła, Pikieliszek, Bujwidz, Bezdan, Czerwony Dwór, Sużan, Wesołówka and Kabiszek.

“Perła’s”  repertoire consists of dances from Poland, Lithuania and Vilnius. They also perform a number of folkloric dances that originate from other parts of the world, including Ukraine, Russia, Latvia, Belarus, Georgia, Moldavia and Italy.

“Perła” has won multiple dance competitions and tournaments in Lithuania. In 2016, they were the winners of the Lithuanian TV Show “Kadagys”, where some of Lithuania’s and Latvia’s largest University teams also competed. Over the years, “Perła”  has toured across many European countries, including Poland, Belarus, Ukraine, Bulgaria, Latvia, Croatia, the Czech Republic, Macedonia, Hungary, France, Spain, Italy and San Marino.

Artistic Director and Choreographer: German Komarowski
Choreographers: Ewa Bartusewicz and Erwin Mieczkowski

Zespół Tańca Ludowego „Perła” powstał w Niemenczynie (Rejon Wileński) w 2004 r. Obecnie do 6 grup tanecznych uczęszcza około 150 tancerzy w wieku od 5 do 24 lat. W ciągu 15 lat dotychczasowej aktywnej działalności udało się zwiększyć nie tylko liczebność członków Zespołu, ale też poszerzyć ich zasięg geograficzny. W próbach tanecznych Zespołu uczestniczą dzieci i młodzież nie tylko z Niemenczyna, ale też między innymi z: Wilna, Mejszagoły, Pikieliszek, Bujwidz, Bezdan, Czerwonego Dworu, Sużan, Wesołówki i Kabiszek.

Zespół jest wielokrotnym laureatem różnorodnych konkursów i turniejów tańca na Litwie. Repertuar „Perły” składa się z tańców polskich, litewskich, wileńskich, a także Zespół tańczy tańce różnych narodów Świata (ukraińskie, rosyjskie, łotewskie, białoruskie, gruzińskie, mołdawskie, włoskie). W roku 2016 zwyciężył w litewskim TV Show „Kadagys” (jałowiec), w którym udział brali największe uniwersyteckie zespoły z Litwy oraz zespół Łotwy. Podczas swojej aktywnej działalności zespół wielokrotnie odwiedził Polskę, Białoruś, Ukrainę, Bułgarię, Łotwę, a także Chorwację, Czechy, Macedonię, Węgry, Francję, Hiszpanię, Włochy i San Marino.

Kierownik artystyczny i choreograf: German Komarowski
Choreografowie: Ewa Bartusewicz i Erwin Mieczkowski

 

Videos:

Folkloric Dance Ensemble, “Perła” – Niemenczyn, Lithuania –  “Hey Sokoly”

 

Folkloric Dance Ensemble, “Perła” – Niemenczyn, Lithuania – “Kujawiak – Oberek”

 

Folkloric Dance Ensemble, “Perła” – Niemenczyn, Lithuania – “The First Baltics”

 

Folkloric Dance Ensemble, “Perła” – Niemenczyn, Lithuania  – “Perła”  Documentary and behind the scenes footage