Festival Theatre

Miniature Theatre @ PolArt2018, Brisbane

The program presented by the Miniature Theatre at the 2018 PolArt Festival in Brisbane comprised the best parts from our cabarets “Smile” and “Smile 2”, directed by Maria Bukowska and staged by our theatre in 2016 and 2017, based on the classics of Polish cabaret from the 20th and 21st centuries.

Our performance was greatly enriched by the involvement of notable Polish singer and theatre pedagogue Marek Ravski, who not only joined us with his songs but also took on the task of MC. For both roles, he was rewarded by the audience with generous applause. Have a look for yourselves and enjoy.

The actors were:
Marek Ravski, Elżbieta Romanowska, Jolanta Supel, Tomasz Romanowski, Michał Kempisty.

Program zaprezentowany przez Teatr Miniatura na festiwalu PolArt 2018 w Brisbane był prezentacją najlepszych fragmentów spektakli kabaretowych „Uśmiechnij się” i „Uśmiechnij się 2” w reżyserii Marii Bukowskiej, wystawionych przez nasz teatr w latach 2016 i 2017, opartych na klasyce polskiego kabaretu XX i XXI wieku.

Nasz występ został ogromnie wzbogacony przez udział znakomitego polskiego piosenkarza i pedagoga teatralnego Marka Ravskiego, który nie tylko dołączył do nas ze swymi piosenkami, ale również podjął się roli konferansjera. W obu rolach został nagrodzony przez publiczność rzęsistymi brawami. Przekonajcie się państwo sami. Miłej zabawy.

Udział wzięli – od lewej:
Marek Ravski, Elżbieta Romanowska, Jolanta Supel, Tomasz Romanowski, Michał Kempisty.

 

 

Zrób to tak –  muz. H.Wars  sł. J.Nel L.Starski z rep. E. Bodo –  Marek Ravski
Małżeństwo i szosa – Stefania Grodzieńska – Elżbieta Romanowska i Tomasz Romanowski
Rozwiedziona przed sądem – Zbigniew Korpolewski – Jolanta Supel
Ślusarz – Julian Tuwim – Elżbieta Romanowska i Tomasz Romanowski
Piosenka – Marek Ravski
Kobieta u lekarza – Stanisław Tym – Tomasz Romanowski i Jolanta Supel
Rozwód po polsku – Marian Załucki – Michał Kempisty
Wszystko o mężczyźnie – Marian Załucki – Elżbieta Romanowska i Tomasz Romanowski
Mścicielka – Marian Załucki – Jolanta Supel
Kobiety trzymać trzeba krótko – Sł. Czesław Janczarski, muz. Janusz Bogacki –  Michał Kempisty
Majewski – Wiesław Dymny – Elżbieta Romanowska i Tomasz Romanowski
Z tajników techniki dentystycznej – Stefania Grodzieńska – Jolanta Supel i Michał Kempisty
Żebyś ty wiedziała jak mi się chce – muz. Fred Melodyst sł. M. Hemar  z rep. M.Foga – Marek Ravski
Mistyka finansów – Julian Tuwim  –  Tomasz Romanowski i Michał Kempisty
W restauracji – Stefania Grodzieńska  –  Elżbieta Romanowska,  Jolanta Supel  i  Marek Ravski
Aforyzmy – Teksty zebrane – Elżbieta Romanowska, Jolanta Supel, Michał Kempisty i Tomasz Romanowski
Wypijmy za błędy – muz. R.Rynkowski, sł.  J.Cygan – Marek Ravski

Teatr Prób “Miniatura” imienia Jerzego Szaniawskiego (The Polish Community Theatre “Miniature” after J. Szaniawski Inc.) is an amateur theatre, which has since 2011 made a continued artistic contribution to the Polish Community in Melbourne. We perform in Polish, striving to maintain the highest standard of the Polish language.

The Theatre organises poetic-musical soirées, presenting works of the most distinguished Polish poets, and produces stage plays and cabaret shows.

The Theatre also takes part, as a free-of-charge contribution, in community cultural and charitable events organised by other Polish Community organisations, as well as visiting and performing for our seniors and leading the events of the National Reading, an initiative of President of Poland.

We strive, at every opportunity and to our best abilities, to serve and support the cultural life of our Polish Community in Melbourne and surrounds.

Our Actors:
Tomasz Bartczak, Andrzej Suplewski, Grażyna Krajewska, Stanisław Jakubicki, Jolanta Supel,  Mirosław Kowalczyk, Zosia Romanowska, Dariusz Mikołajewski, Sammer Bartczak, Andrzej Dorecki, Elżbieta Romanowska

Teatr Prób “Miniatura” jest teatrem społecznym, prowadzącym od 2011 roku działalność kulturalno – artystyczną wśród społeczności polonijnej w Melbourne.

W tym czasie nasz teatr organizował spotkania poetycko – muzyczne prezentujące twórczość najwybitniejszych polskich poetów, wystawiał sztuki teatralne oraz przedstawienia kabaretowe.

Ponadto Teatr bierze nieodpłatnie udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych i charytatywnych organizowanych przez inne stowarzyszenia polonijne, odwiedzamy naszych seniorów i oczywiście bierzemy udział w Narodowym Czytaniu.

Staramy się jak możemy, gdzie możemy i czym możemy, jak najlepiej służyć naszej polonijnej społeczności.

Jesteśmy otwarci na propozycje występów ze strony polonijnych organizacji nie tylko w Melbourne ale w całej Victorii, a także poza. Chętnie nawiążemy współpracę i wymianę artystyczną z polskimi teatrami w Australii. Czekamy na propozycje.

Nasz teatr poszukuje osób które chciałyby spróbować swoich sił na scenie. Doświadczenie w występowaniu przed publicznością mile widziane, ale nie wymagane. Gramy przed polską widownią, a więc po polsku, czyli konieczna jest znajomość tego języka, ale australijski akcent nam nie przeszkadza.

Potrzebujemy również personelu technicznego: operatorów światła i dźwięku, kogoś, kto mógłby filmować nasze występy i w ogóle osób, które mogłyby nam pomagać przed, po i w trakcie spektakli. Jesteśmy teatrem amatorskim, czyli nasz zespół składa się z hobbystów i zapaleńców i takich osób poszukujemy.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt.

Nasz zespół:
Tomasz Bartczak, Andrzej Suplewski, Grażyna Krajewska, Stanisław Jakubicki, Jolanta Supel,  Mirosław Kowalczyk, Zosia Romanowska, Dariusz Mikołajewski, Sammer Bartczak, Andrzej Dorecki, Elżbieta Romanowska