Festival Theatre

Musical „Ask those who know Him” by Dandenong Adventist

A touching story about Jesus as seen through the eyes of people living in two different worlds: those from the 21st century and those from two thousand years ago who welcomed Jesus when he came to earth.

This musical study of human experiences reveals a timeless truth. We still need healing, consolation and acceptance. We still need God.

 

 

Przedstawienie muzyczne „ Zapytaj tych co go znają” – to niezwykle wzruszająca opowieść o Jezusie widzianym oczyma ludzi żyjących w dwóch różnych światach: tych z XXI wieku i tych sprzed dwóch tysięcy lat, którzy przywitali Jezusa, kiedy przyszedł na ziemię. Historie postaci z ewangelii, a także wątek współczesny w osobie młodej zbuntowanej nastolatki ukazują, że to, co wydarzyło się przed wiekami, powraca i dotyka nas także dzisiaj. Tak wielu ludzi wokół jest samotnych i odrzuconych przez społeczeństwo jak Zacheusz; wielu cierpi z powodu konsekwencji własnych czynów i potrzebuje przebaczenia, jak kobieta przyłapana na cudzołóstwie; inni pod maską brutalności i nieczułości na ludzką krzywdę ukrywają tęsknotę za czymś lepszym , jak rzymski centurion, który obserwował umierającego Chrystusa.

To muzyczne studium ludzkich przeżyć ujawnia ponadczasową prawdę. Wciąż potrzebujemy uzdrowienia, pocieszenia, akceptacji. Wciąż potrzebujemy Boga.

Relacja z przedstawienia: www.dandypolish.org.au/pl/contents/1487

 

 

Musical „Zapytaj tych, którzy Go znają”
Autorzy: Aleksandra i Karolina Harasim (Polska)
Reżyseria i przygotowanie muzyczne: Julia Wawruszak
Wykonawcy: R. Grochocki, P. Grochocki, T. Korostenski, A. Krysta, J. Mironowicz, M. Paradowski, P. Paradowski, M. Patryarcha, E. Steplewski, J. Wawruszak i P. Wrzos.
Podkład muzyczny: Dawid Kurz
Światła: M. Baran
Dźwięk: M. Kane, M. Kocur
Wizualizacja: Sz. Chalupka, M. Wawruszak

 

 

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Dandenong

Polsko-Australijski Kościół Adwentystów Dnia siódmego w Dandenong od wielu lat służy społeczeństwu wieloma sposobami. Bierze udział w większości polskich imprez prowadzonych przez Australijską Polonię, jest także zainteresowany wnoszeniem dobrych działań podczas takich spotkań, jak doroczny Festiwal Polski w Melbourne, Festiwal Kultury Polskiej PolArt, a także jest inicjatorem różnych spotkań w domach polskich na terenie Melbourne, szczególnie w Rowville i Albion. Spotkania te obejmują prelekcje o tematyce rodzinnej (Seminaria dla małżeństw, narzeczonych i rodziców, o efektywnej komunikacji) i zdrowotnej (programy Rzucam Palenie, nauka zdrowego żywienia, wypieku domowego chleba, programy antystresowe), EXPO Zdrowie — edukacyjny program na temat holistycznego zdrowia), a także różne rodzaje koncertów muzycznych. Spotkania te organizowane są stale na różnych miejscach także we własnym ośrodku w Dandenong, przy 100 James Street.

W okresie pandemii Kościół zorganizował przy współpracy z organizacją ADRA Inetrnational (Adventist Development and Relief Agency) kuchnię dla osób potrzebujących, która od czerwca do dzisiaj wydała ponad 1600 pełnych posiłków oraz setki paczek dostarczanych z produktami spożywczymi każdego tygodnia do domów wielu rodzin. Posiłki przygotowuje pięć zespołów kuchennych, pracujących na zmiany.

W obecnym Festiwalu proponujemy obejrzenie ciekawego musicalu religijnego pt. „Zapytaj tych, którzy Go znają”, przygotowanego przez grupę kilkunastu młodych osób. Musical jest dziełem autorskim dwóch młodych sióstr z Polski, Aleksandry i Karoliny Harasim, które włożyły wiele serca w przygotowanie pełnej treści słownej i muzycznej. W Australii wystawiony kilka lat temu cieszył się wielką popularnością i powodzeniem. Opowiada historię zagubionego młodego człowieka, który znalazł odpowiedź na pytanie o sens życia i szczęście, jakiego pragnął. Całym sercem zachęcamy do obejrzenia spektaklu.

The Polish-Australian Seventh-day Adventist Church in Dandenong serves the society in many ways for many years. It takes part in most of Polish events organised by Australian Polonia, it is also interested in bringing the good impact during such meetings as Polish Festival at Fed Square, Polish Cultural Festival PolArt, as well as many different meetings in Polish Houses in Melbourne, especially in Rowville and Alibion. Included are meetings, lectures or seminars on family (Marriage, Dating or Parental Seminars, Effective Communication Seminars) and health seminars (Healthy Living, Baking Your Own Bread, Anti-Stress Seminars), program HEALTH EXPO – educational program on wholistic health as well as many kinds of musical concerts. These meetings are organised in many different venues as well as our own venue in Dandenong, 100 James Street.
During the present pandemic, the church has organised in cooperation with ADRA International (Adventist Development and Relief Agency) a food and soup kitchen for people in need which started in June 2020 prepared and distributed over 1600 full meals as well as hundreds of packages with grocery articles distributed every week to many families in Dandenong. The meals are prepared by five teams of volunteers changing every week.

In this year’s festival, we invite you to watch a very interesting musical “Ask Those Who Know Him”, prepared by a group of young people. This musical is authored by two sisters from Poland, Aleksandra and Karolina Harasim, who put all their hearts into preparing beautiful lyrics and music. It was performed in Australia a few years ago and was well accepted by the audience. It tells the story of a young guy lost in his life, who found the answer for the real sense of life and desired happiness. We invite you warmly to watch this beautiful musical.