Main photo: W. Korpusik
Festival Dance

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” – Folkloric Concert: “This is Poland”

The Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” has selected a number of items for their Virtual Polish Festival concert that displays the beauty of national culture against the backdrop of the richness of its regional heritage. 

The entire presentation consists of folk songs and dances which are enriched by superb choreography and are typical of the individual regions of Poland.  The dynamics of the concert and colourful stage costumes create an unforgettable spectacle transporting the viewer into a picturesque world of Polish folk culture. This concert was specially prepared for our Virtual Polish Festival by “Śląsk”, it was filmed in the beautiful Ballroom within the Palace in Koszęcin, the home of “Śląsk”.

Ensemble Director: Zbigniew Cierniak
Artistic Director: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak (barbara.nowak@zespolslask.pl)

Program:
1. “Trojak”- choreography : Elwira Kamińska, music: Stanisław Hadyna
2. “Koziery” – choreography: Jarosław Świątek, music arrangement: Stanisław Hadyna
3. “Tańce Podhalańskie” – choreography: Elwira Kamińska, music: Stanisław Hadyna
4. “Kujawiak Oberek” – choreography: Elwira Kamińska, music: Stanisław Hadyna
5. “Polonez Mazur” – choreography: Władysław Stefanik, music: Stanisław Hadyna
6. “Krakowiak” – choreography: Elwira Kamińska, music: Stanisław Hadyna
7. Finał – choreography: Elwira Kamińska, music: Stanisław Hadyna

 

 

Koncert pod tytułem : “A to Polska właśnie”

Wybrane pozycje koncertu ukazującego piękno kultury narodowej na tle bogactwa spuścizny regionalnej. Całokształt widowiska stanowią ludowe pieśni i tańce charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych. Dynamika koncertu i barwne kostiumy sceniczne tworzą widowisko, które przenosi widza w świat malowniczej kultury ludowej.

Dyrektor Zespołu: Zbigniew Cierniak
Kierownik artystyczny: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak (barbara.nowak@zespolslask.pl)

Program:

1. “Trojak”- choreografia : Elwira Kamińska, muzyka: Stanisław Hadyna
2. “Koziery” – choreografia: Jarosław Świątek, opracowanie muzyczne: Stanisław Hadyna
3. “Tańce Podhalańskie” – choreografia: Elwira Kamińska, muzyka: Stanisław Hadyna
4. “Kujawiak Oberek” – choreografia: Elwira Kamińska, muzyka: Stanisław Hadyna
5. “Polonez Mazur” – choreografia: Władysław Stefanik, muzyka: Stanisław Hadyna
6. “Krakowiak” – choreografia: Elwira Kamińska, muzyka: Stanisław Hadyna
7. Finał – choreografia: Elwira Kamińska, muzyka: Stanisław Hadyna

Main photo: W. Korpusik