Main photo: W. Korpusik
More Than Music

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” – Vocal and Instrumental Concert (Classical)

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” has created a wide spectrum of programs with the participation of the choir and orchestra. In its diverse concert repertoire it possesses many sacred works as well as classical music and patriotic programs,  adding splendour to state celebrations and giving these events a memorable character. This wonderful program was prepared for us to enjoy at our Virtual Polish Festival by “Śląsk”.  

Ensemble Director: Zbigniew Cierniak
Artistic Director: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak (barbara.nowak@zespolslask.pl)

Excerpt from the vocal-instrumental concert:
“Bogurodzica” – Music arrangement: Stanisław Hadyna
“Panis Angelicus” – Music: Cesar Franc
“Intermezzo” – Music: Pietro Mascagni
“Kościół na skale stoi” – Melody: Samuel Sebastian Wesley, Music arrangement: Jean-Claude Hauptmann
“Agnus Dei” – Music: Georges Bizet, Music arrangement: Krzysztof  Dziewięcki
“Jezu przekrasny”- Music arrangement: Jean-Claude Hauptmann
“Alleluja” – Music: G.F. Haendel “Messias”

 

 

Koncert wokalno – instrumentalny

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny stworzył szeroki wachlarz programów z udziałem chóru i orkiestry. W swoim zróżnicowanym repertuarze koncertowym posiada wiele dzieł sakralnych, skierowanych zarówno do wiernych kościoła katolickiego, jak i kościołów ewangelickich, a także muzykę klasyczną, programy patriotyczne, uświetniające uroczystości państwowe, dzięki czemu nadaje tym wydarzeniom niezapomniany charakter.

Dyrektor Zespołu: Zbigniew Cierniak
Kierownik artystyczny: Jarosław Świątek
International Affairs: Barbara Nowak (barbara.nowak@zespolslask.pl)

Fragment koncertu wokalno-instrumentalnego:
“Bogurodzica”- Opracowanie muzyczne: Stanisław Hadyna
“Panis Angelicus”  – Muzyka: Cesar Franc
“Intermezzo”  – Muzyka: Pietro Mascagni
“Kościół na skale stoi” – Melodia: Samuel Sebastian Wesley, Opracowanie muzyczne: Jean-Claude Hauptmann
“Agnus Dei” – Muzyka: Georges Bizet, Opracowanie muzyczne: Krzysztof  Dziewięcki
“Jezu przekrasny”- Opracowanie muzyczne: Jean-Claude Hauptmann
“Alleluja” – Muzyka: G.F. Haendel “Messias”

Main photo: W. Korpusik