Children's Program

Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w St Albans

Nasza polska szkoła językowa w St Albans nosi imię Mikołaja Kopernika, słynnego polskiego astronoma. Zajęcia odbywają się w soboty od 10:00 do 13:00. Oprócz zwykłej nauki czytania i pisania w języku polskim, nasze dzieci są aktywne w wielu działaniach kulturalnych. Mamy dzieci, które uczestniczą w zespole tanecznym Polonez, Stowarzyszeniu Harcerstwa Polskiego i zajęciach kościelnych.

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w obchodach naszej Narodowej Konstytucji – 3 Maja oraz w kulturalnej prezentacji polskich talentów na Placu “Federation Square”. Nasza szkoła posiada dumny rekord nieprzerwanych zajęć szkolnych przez 65 lat, rocznicę, którą obchodziliśmy w 2019 roku.

Zapraszamy do naszego występu przygotowanego dla Virtual Polish Festival @ Federation Square.

 

 

Our Polish language school in St Albans is named after Mikolaj Kopernik, the famous Polish astronomer. We hold classes on Saturdays from 10:00 am till 1:00 pm. Beside the usual learning to read and write in the Polish language, our children are active in many cultural activities. We have children who participate in the Polonez dance ensemble, the Polish Scout association and church based activities.

Each year our pupils participate in celebrating our National constitution – the May 3rd, and in the cultural presentation of Polish talent at Federation Square. Our school holds the proud record of uninterrupted schooling activities for 65 years, the anniversary we celebrated in 2019.