Remembering the Festival - Videos,  YouTube

Polish Festival 2009 (by OSKI PICTURES)

Oficjalna liczba uczestników tegorocznego Festiwalu sięgnęła 35 tysięcy. Uznano go za jeden z największych etnicznych festiwali w Australii. Oficjalnego otwarcia w imieniu premiera Wiktorii dokonał stanowy minister James Merlino; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reprezentował przybyły z Sydney Konsul Generalny, Pan Daniel Gromann, a parlamentarną opozycję reprezentował senator Nick Kotsiras. Pośród oficjalnych gości nie zabrało także Jose Alvareza, dyrektora Wiktoriańskiego Departamentu Emigracji, przedstawicielki federalnej Komisji do spraw wielokulturowości oraz wiktoriańskiego Konsula Honorowego, dr. Łuk Koziki. Rolę gospodarza pełnił ponownie prezes Federacji, pan Krzysztof Łańcucki. Wydrukowano, jak co roku, 10 tysięcy 32-stronicowedgo atrakcyjnego Programu i rozdawano go za darmo.

Całkowity koszt wystawienia Festiwalu wyniósł w tym roku $45,791. Największym wydatkiem było wynajęcie Federation Square ($27,613). Organizatorzy dziękowali za finansową pomoc: Wspólnocie Polskiej ($4,000), Konsulatowi Polskiemu w Sydney ($3,500), Fundacji Bluma ($3,000), Victorian Multicultural Commission ($2,000) i wystawcom stoisk, opłacających swój udział. Festiwal cieszy się od początku bezpłatnym wsparciem polskich mediów w Melbourne. Ponieważ dla wielu młodych uczestników zbyt wcześnie następowało zakończenie Festiwalu (17.00) postanowiono go przedłużyć tak zwaną „afterparty”, zorganizowaną w Transport Bar na Federation Square. Bawiono się w nim po polsku do późnej nocy.

A jak w polskiej prasie i radio oraz na oficjalnej stronie Festiwalu zapraszano w tym roku mieszkańców Melbourne do przybycia na Federation Square przeczytasz TUTAJ

OSKI-Pictures nakręcił filmowy dokument: