Remembering the Festival - Videos,  YouTube

Polish Festival 2011 (by OSKI PICTURES)

Tegoroczny Polski Festiwal pobił wszelkie dotychczasowe rekordy i został ogłoszony największym festiwalem na Federation Square. Wzięło w nim udział 62,784 osoby. Rok wcześniej, przed wyborami do stanowego parlamentu, przedstawiciel parlamentarnej opozycji, senator Nick Kotsiras, w swoim oficjalnym przemówieniu złożył obietnicę, że jeśli wybory wygra jego Liberalna Partia to będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie w wysokości 100 tysięcy dolarów, ponieważ tego rodzaju społeczna działalność, jaką dla całego społeczeństwa prezentujemy, zmagając się co roku z rosnącymi kosztami, będzie przez nowy rząd szczególnie doceniona. Liberałowie wygrali wybory. Zmienił się rząd Wiktorii i obietnicy dotrzymano, ale pod warunkiem, że zaoferowana suma będzie rozłożona na dwa kolejne lata i że co najmniej 30% tego grantu powinno być wydane na szeroką reklamę naszego Festiwalu. Zgodnie z postawionymi warunkami organizatorzy zatroszczyli się o okazałą, kosztowną promocję Polskiego Festiwalu w codziennej prasie i lokalnych australijskich mediach społecznościowych, co zaowocowało wielką frekwencją.

Komitet Organizacyjny postanowił także zmniejszyć znacząco opłaty udziału w Festiwalu wszystkim wystawcom i organizatorom stoisk gastronomicznych. Wprawdzie tego też roku wzrosły znacząco opłaty za wynajęcie Federation Square, ale organizatorom udało się wygospodarować także niewielkie, jednorazowe wsparcie dla wszystkich grup tanecznych, szkół sobotnich, zespołów, muzyków, solistów i grup artystycznych. Były to symboliczne sumy mające wyrazić wdzięczność blisko 400 artystom za ich dotychczasową ofiarną służbę społeczną. Tego roku wprowadzono nowe ważne stoisko o nazwie „Folkstop”, promujące rękodzielnictwo i różne formy kulturowej i artystycznej działalności Polaków w Wiktorii.

Zorganizowano także, przy współpracy Polskiej Fundacji Artystycznej tygodniową wystawę prac malarskich polskich artystów z Melbourne w lokalnej galerii sztuki. Festiwal otworzył Nick Kotsiras, minister emigracji i wielokulturowości w nowo wybranym rządzie stanowym w obecności przedstawiciela opozycji parlamentarnej, Konsula Generalnego RP, Daniela Gromanna i przedstawiciela burmistrza miasta Melbourne.

Reminiscencje tego okazałego Festiwalu możemy obejrzeć na filmie dokumentalnym OSKI-Pictures: