Remembering the Festival - Videos,  YouTube

Polish Festival 2013 (by South Melbourne Polish School)

Po 8 latach działalności w ramach Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii organizatorzy Festiwalu po rozważeniu wszelkich racji zdecydowali się usamodzielnić, powołać do istnienia i oficjalnie zarejestrować niezależną organizację o nazwie „Polish Festival Inc.”, biorącą na siebie pełną odpowiedzialność za organizację następnych Festiwali, ale w ścisłej współpracy z Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii, do której należy ponad 40 innych polskich organizacji społecznych.

Uchwalono i zarejestrowano Statut, otworzono konto bankowe i na pierwszym walnym zebraniu wybrano zarząd. Prezesem został Jan Szuba, wiceprezesem George Papuga, sekretarzem Aleks Terech, skarbnikiem Joanna Merwart, a członkami zarządu: Izabella Kobylańska, Elżbieta Dziedzic, Iga Bajer, Stanisław Mozel, Marcin Piechowski, Dorota Bąkowska, Daniel Szuba i ks. Wiesław Słowik. Wprawdzie wyjście z finansowej zależności od Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, na którego czele stanął nowy prezes, pozbawiło Festiwal publicznego ubezpieczenia, na które trzeba było znaleźć dodatkowe fundusze w wysokości sięgających $10.000, ale zwiększyło organizacyjną mobilność, usprawniło decyzyjność i zwolniło Biuro Federacji z rosnących obciążeń związanych z organizacją Festiwalu.

W Festiwalu wzięło udział ponad 50 tysięcy osób i około 400 polskich artystów, muzyków i tancerzy występowało na festiwalowych estradach. Pośród zaproszonych gości festiwalowych folklorystyczny zespół „Liptar” promował Słowacką Grupę Etniczną w Wiktorii, a popularny australijski zespół akordeonistów podkreślał wielokulturowość naszej metropolii. O rosnącym prestiżu Polskiego Festiwalu na Federation Square świadczyła też liczba oficjalnych gości biorących udział w oficjalnym jego otwarciu. A byli to: Alan Tudge (szef sekretariatu premiera Australii), Nick Wakelling (sekretarz gabinetu premiera Wiktorii), Paweł Milewski (nowomianowany Ambasador RP w Australii), Adam Drahan (nowy prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii), Beverley Pinder-Mortimer (reprezentujący samorząd miejski i pana burmistrza), Jude Perera (z wiktoriańskiej opozycji parlamentarnej), Hass Dellal (zastępca dyrektora państwowego radia SBS), Regina Jurkowska (Konsul Generalny RP), Chin Tan (prezes wiktoriańskiej Komisji Wielokulturowości), George Łuk-Kozika (honorowy konsul RP w Wiktorii), Katarina Tomka (prezes Stowarzyszenia Czesko-Słowackiego w Wiktorii) i Adam Radwański (przedstawiciel linii lotniczych „Qatar Air” w Australii. Po oficjalnym otwarciu Festiwalu i pamiątkowych zdjęciach podjęto ich wszystkich polskim obiadem.

Wzrosła aktywność internautów dzielących się wrażeniami z Polskiego Festiwalu, a na YouTube pojawiło się wiele wspomnień. Poniżej jeden z amatorskich filmików, promujących występ Polskiej Szkoły Sobotniej w South Melbourne: