Children's Program

Aniela Rawdanowicz

Aniela Rawdanowicz is 12 years old and her first instrument was the piano.  She started learning at the age of 4, so has been playing for 8 years, her mum is teaching her.  A little later she started to learn to play the violin, and her teacher is her sister Klara.  At the age of 9 she started to learn the trumpet, progressing very well.  She is taught by her oldest brother Dominik and at her first exam AMEB she received an “A”.  For the last few years she is also having voice lessons at her school, but has been singing in her Polish school for a long time.  Every week she attends rehearsals of 2 school choirs and 2 school ensembles – strings orchestra and band.

For the last few years Aniela has also been a major part of the family band, which performs at numerous Polish and church concerts, so far.  To date, the most memorable performances for Aniela were at Pol Art in Melbourne and Brisbane, as well as at the Polish Festival at Federation Square every year.

In her spare time Aniela loves to swim, and is outstanding in the butterfly style.  She is also a dancer from a very young age, in all possible styles, of course in Polish folk dance, in the “Polonez” ensemble.  Additionally she likes reading, cooking, building LEGO, and all forms of crafts.  She is interested in the artistic and culinary arts.

 

Aniela Rawdanowicz’s 2020 Polish festival playlist

 

Aniela Rawdanowicz ma 12 lat i jej pierwszym instrumentem było pianino. Zaczęła naukę mając 4 latka, a więc gra już 8 lat, a uczy ją jej mama Beata.  Troszeczkę później zaczęła się uczyć gry na skrzypcach, a jej nauczycielką jest jej siostra Klara.  Mając 9 lat rozpoczęła naukę gry na trąbce, robiąc bardzo dobre postępy.  Uczy ją jej starszy brat Dominik i na jej pierwszym egzaminie AMEB dostała ocenę “A”.  Od kilku lat pobiera też prywatne lekcje śpiewu w swojej szkole, ale śpiewa od dawna w swojej polskiej szkole sobotniej.  Co tydzień chodzi też na próby 2 chórów szkolnych oraz 2 szkolnych orkiestr – smyczkowej i dętej.

A więc od kilku też lat, Aniela gra w zespole rodzinnym, który bierze udział w wielu występach polonijnych i kościelnych, jak na razie.  Dotychczas, najbardziej pamiętne występy Anieli były na PolArt’ach w Melbourne oraz w Brisbane, oraz na corocznych polskich festiwalach na Federation Square.

W wolnym czasie Aniela uwielbia pływać, i jest zaskakująco dobra w stylu motylkowym.  Jest też tancerką od wczesnego wieku, we wszystkich możliwych stylach, oczywiście tańczy też polskie tańce ludowe, w zespole “Polonez”.  Ponadto lubi czytać, gotować, budować Lego, i wszelkie robótki artystyczne.  Interesuje się kulinarią i plastyką.