More Than Music

Visual Art by Aleksandra Dukat

The hand painted story about Polish landscapes, performed by Aleksandra Dukat at Deakin Edge during the PolArt Festival 2015. The panoramic landscape presenting magical places from South Poland was painted on 6 meters long, moving foil in front of the audience. The painting process was completed with live sound and visual effects and some popular pieces of Polish classical music.

Aleksandra Dukat, visual artist, graduated from sacred art and journalism in Cracow, Poland. Since moving to Melbourne in 2013 she’s been working as a freelancer creating painting and multimedia projects and participating in Australian and Polish cultural events.

Zapraszamy do obejrzenia ręcznie malowanej opowieści o polskich krajobrazach w wykonaniu Aleksandry Dukat na scenie Deakin Edge w ramach festiwalu PolArt 2015. Panoramiczny pejzaż, ukazujący magiczne miejsca z południowej Polski, został namalowany na sześciometrowej, ruchomej folii na oczach publiczności. Proces malowania dopełniły efekty dźwiękowe i wizualne, tworzone na żywo oraz znane utwory polskiej muzyki klasycznej.

Aleksandra Dukat, artystka wizualna, absolwentka sztuki sakralnej i dziennikarstwa w Krakowie. Od czasu przeprowadzki do Melbourne w 2013 roku pracuje jako freelancer, tworząc projekty malarskie i multimedialne oraz uczestnicząc w lokalnych festiwalach i wystawach.