Remembering the Festival - Videos,  YouTube

First Polish Festival at Immigration Museum 2004 (by EMI PRODUCTS AUSTRALIA)

NARODZINY POLSKIEGO FESTIWALU W MELBOURNE

Aby spopularyzować i ożywić Wiktoriańskie Muzeum Emigracyjne, mieszczące się w zabytkowym budynku przy Flinders St. w City, dyrekcja tego Muzeum zdecydowała się prezentować co roku w swoich podwojach kolejną grupę etniczną.  W 2004 roku zaproszono Polaków. O przeprowadzenie koniecznych negocjacji i planów, przygotowanie społeczeństwa oraz organizację pierwszego „Polskiego Dnia” w Muzeum Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii delegowała dwoje członków Prezydium: panią Joannę Merwart i księdza Wiesława Słowika SJ.

Przygotowania trwały kilka miesięcy. Zaangażowanie polskiego społeczeństwa i czynny udział wszystkich polonijnych grup były imponujące. Dyrekcja Muzeum nigdy wcześniej ani potem nie odnotowało tak wysokiej frekwencji i tak dużej aktywności.

Podsumowano go także w „Tygodniku Polskim” (przeczytasz TUTAJ).

Atmosferę i rozmach tego Festiwalu utrwalono na filmie dostępnym poniżej: