Main photo: Jakub Witkowski
Festival Dance

Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” – “Exodus” Ballet: Official Trailer

“Exodus”, performed by the ballet sector of the Polish National Song and Dance Ensemble “Śląsk” focuses stylistically on contemporary and folk dance while simultaneously employing the characteristics of dramatic theatre. The creator and choreographer, “Śląsk’s” own Michal Zubkow, based the performance on the content and emotions in the music of Wojciech Kilar. Wojciech Kilar’s spectacular music enriched by the visual element of dance vividly depicts our journey through life.  Our pursuit of happiness, the fulfillment of our desires and the relationship and bonds we build with others. It also inspires self-reflection. 

 

 

„Exodus” to spektakl taneczny w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oparty na stylistyce tańca współczesnego i ludowego, z jednoczesnym wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla teatru dramatycznego. Jego twórcą jest choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Michał Zubkow, który opierając się na treściach i emocjach zawartych w muzyce Wojciecha Kilara, ukazał świat – życie, jako podróż w poszukiwaniu szczęścia, zaspokojenia własnych pragnień i bliskości drugiego człowieka. Jest to także spojrzenie w głąb samego siebie i ukazanie wewnętrznych potrzeb w dążeniu do budowania związków i relacji z innymi. Widowisko do muzyki Wojciecha Kilara, w przestrzeni wzbogaconej elementami sztuk wizualnych, łączy się w plastyczne obrazy opowiadające o podróży człowieka przez życie.

 

Main photo: Jakub Witkowski