Children's Program

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II w Albion

Polska Szkoła w Albion jest jedną z najstarszych szkół polskich w stanie Wiktoria. Szkoła oraz działające przy niej przedszkole posiadają rządową akredytację, a program kształcenia zgodny jest z wytycznymi australijskiej polityki oświatowej stanu Wiktoria.

Polska Szkoła w Albion poszczycić się może wieloletnim doświadczeniem i fachowością w nauczaniu języka polskiego. Posiadając doskonałe zaplecze dydaktyczne, pełni funkcję polskiego centrum edukacyjnego. Od początku naszego istnienia, dewizą szkoły jest wspólna nauka i zabawa. Cała społeczność szkolna tworzy  środowisko, w którym uczniowie dobrze się czują, do którego chętnie przychodzą, oraz w którym z przyjemnością uczą się języka polskiego, polskiej kultury i tradycji.

Szkoła rozpoczęła swoją przygodę z Festiwalem w roku 2016, i od tej pory udział w nim jest ważnym wydarzeniem w życiu szkoły.

Nasze wspomnienia z udziału na Polskim Festiwalu Na Federation Square.

Galeria barwnych zdjęć i fragmenty naszych występów zawartych w filmie tworzą swoistą kronikę naszego udziału w Polskim Festiwalu na Federation Square. Można w nim ujrzeć ogromną energię i entuzjazm z jakim uczniowie prezentowali swoje umiejętności i przywiązanie do polskiej kultury.

 

 

The Polish School in Albion is one of the oldest Polish schools in Victoria. The school and the kindergarten are both State government registered and comply with requirements for governance, curriculum and teaching practice.

The Polish School in Albion prides itself on many years of experience and professionalism in teaching Polish. With excellent learning facilities, it serves as a leading Polish educational center. From the beginning of its existence, the motto of the school is ‘learning and having fun together’. The entire school community creates an environment in which students feel positive and eager to attend Polish language classes and learn more about Polish culture and traditions.

The school started its adventure with the Polish Festival in 2016. Since then their participation has been an important event in the life of the school.

Our memories of participation in the Polish Festival at Federation Square.

A gallery of colourful photos and scenes from our performances included in the film creates a chronicle of our participation in the Polish Festival at Federation Square. It shows the enormous energy and enthusiasm with which the students presented their skills and commitment to the Polish culture.