Festival Theatre

“Śmiech przez łzy”, Teatr Miniatura

Program „Śmiech przez łzy” został wystawiony w 2019 roku jako przedłużenie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Bo w mnogich patriotycznych uroczystościach nikt nie pomyślał o tym, żeby pokazać, z czego Polacy śmieli się przez ostatnie 100 lat. I nasz teatr postanowił wypełnić tę lukę.  Staraliśmy się oddać ducha tego, z czego się śmiano. Wiersze, piosenki, skecze, dowcipy. Ot, taki groch z kapustą polskiego humoru XX i XXI wieku.

Nasz program składał się z 4 części:

1.     Śmiech odzyskany – lata międzywojenne
2.     Śmiech zakazany – okupacja
3.     Najweselszy barak w całym obozie – PRL
4.     I z czego tu się śmiać? – III Rzeczpospolita

Nie zawsze był to śmiech huraganowy i beztroski. No cóż, na polskich stołach też nie zawsze królował cukier który krzepi. Słodzono sacharyną, jedliśmy wyroby czekoladopodobne, a teraz zrobiła się moda na żywność bez węglowodanów, czyli bez cukru. Tak samo było i ze śmiechem. Bywał gorzki, ironiczny, zjadliwy, śmiano się, żeby nie płakać, no i zawsze śmieliśmy się z samych siebie. Po prostu śmiech przez łzy.

Prosimy obejrzeć kilka fragmentów tego spektaklu. Mamy nadzieję, że będą się Państwu podobały.

 

The production “Laughter Through Tears” was staged in 2019 as an extension of the 100th-anniversary commemorations of Poland regaining independence. Because amongst the many patriotic festivities, no one had thought to show what Poles had laughed about during the past 100 years, so our theatre decided to fill this gap. We strived to give ourselves over to the spirit of that which tickled the funny bone: verses, songs, sketches, jokes. It was a veritable mishmash of Polish humour of the 20th and 21st centuries.

Our program comprised 4 parts:

1.     Laughter regained – the Interwar Years
2.    Forbidden laughter – the Occupation
3.    The merriest barrack in the camp – the Communist Era
4.    What is there to laugh at now? – the Third Republic

It was not always wild and carefree laughter. Oh, well, energizing sugar was not either always prominent on Polish tables. We sweetened with syrup, ate faux chocolate products, and now there is a fashion for low-carb food, which also means sugar-free. The same went for laughter. It used to be bitter, ironic, biting, we used to laugh so that we wouldn’t cry and we always laughed at ourselves. Simply, laughter through tears.

Here we present a few fragments of the show for your enjoyment.

 

Zapowiedź Teatru Miniatura

 

“Hobbyści”, Teatr Miniatura

 

“Schab i polędwica”, Teatr Miniatura

 

“Sekciara”, Teatr Miniatura

 

 

 

 

“Śmiech przez łzy”
Aktorzy – od lewej:
Jolanta Supel, Grażyna Krajewska, Andrzej Dorecki, Stanisław Jakubicki, Dariusz Mikołajeswski, Zosia Romanowska, Sammer Bartczak, Elżbieta Romanowska, Andrzej Suplewski, Mirek Kowalczyk. Przy fortepianie Tomasz Bartczak.

“Laughter Through Tears”
Our Cast – from the left:
Jolanta Supel, Grażyna Krajewska, Andrzej Dorecki, Stanisław Jakubicki, Dariusz Mikołajeswski, Zosia Romanowska, Sammer Bartczak, Elżbieta Romanowska, Andrzej Suplewski, Mirek Kowalczyk. Przy fortepianie Tomasz Bartczak.