• Festival Theatre

    “Damy i Huzary”, Teatr Fantazja

    “Fantazja” jest teatrem społecznym, który przygotowuje sztuki teatralne oparte jedynie na literaturze polskiej. Jest to jedyny Polski Teatr Dramatyczny w Sydney. Obecnie z “Fantazja” współpracują znakomici scenografowie, muzycy, artyści-plastycy i…