More Than Music

Jan Maszczyszyn

Polish writer, author of short stories and fantasy novels permanently residing in Australia. He made his debut in the literary monthly Nowy Wyraz in 1977 with the short story “Strażnik”. Later, thanks to the “Somnambul” Fantasy Club “Somnambul”, founded in Bytom, he became known in Fandom, publishing in many magazines and anthologies.

In 1986 he was the winner of the second literary competition announced by the “Fantastyka” monthly. (next to Sapkowski and Huberath). In the same year he got married and went to the antipodes, where he lived to see two wonderful daughters and three grandchildren. After years he returned to writing.

Known most for his steampunk “Solar Trilogy”, he planned a new cycle, the first volume of which is awarded the Żuławski Silver Award 2020 “Necrolotum”.

 

 

Polski pisarz, autor opowiadań i powieści fantastycznych na stałe zamieszkały w Australii. Zadebiutował na łamach miesięcznika literackiego Nowy Wyraz w roku 1977 opowiadaniem „Strażnik”. Potem za sprawą założonego w bytomskim gronie pasjonatów Klubu Fantastyki „Somnambul” zaistniał w Fandomie, publikując na łamach wielu czasopism i antologii.

W roku 1986 został laureatem drugiego konkursu literackiego ogłoszonego przez miesięcznik „Fantastyka” (obok Sapkowskiego i Huberatha). W tym samym roku ożenił się i wyjechał na antypody, gdzie doczekał się dwóch wspaniałych córek i trzech wnuków. Po latach powrócił do pisania.

Znany najbardziej ze steampunkowej „Trylogii Solarnej” zaplanował nowy cykl, którego pierwszym tomem jest nagrodzone Srebrnym Wyróżnieniem Nagrody Żuławskiego 2020 „Necrolotum”.

SREBRNE WYRÓŻNIENIE 2020 – JAN MASZCZYSZYN ZA POWIEŚĆ „NECROLOTUM”