Historia Festiwalu

ZAŁOŻENIA I CELE

Polski Festiwal @ Fed Square będzie doroczną imprezą niedochodową, organizowaną nieodpłatnie przez wolontariuszy, celem ukazania, podtrzymania i promocji polskiej kultury i sztuki tworzonej przez kolejne pokolenia Polaków osiadłych w Australii.

Wstęp na Festiwal będzie bezpłatny, a drukowany co roku Program Promocyjny rozdawany będzie za darmo.

Organizowany w centrum Melbourne, na placu otwartym dla całej wielokulturowej społeczności tego miasta, ma jednoczyć wszystkie pokolenia, wyznania, organizacje, przekonania i społeczne statusy polskiej grupy etnicznej.

Zrozumiałym poparciem cieszyć się będą polskie dzieci i młodzież, zespoły taneczne, muzyczne i teatralne oraz polskie organizacje społeczne, od wielu lat podtrzymujące polskość na antypodach.

Zgodnie z wymaganiami stanu Victoria Polski Festiwal winien promować jedynie polską kulturę, muzykę, sztukę, kuchnię, trunki i obyczaj. Inne grupy etniczne mogą wystąpić gościnnie.  

HISTORIA FESTIWALU

 

Rok 2004
NARODZINY POLSKIEGO FESTIWALU W MELBOURNE

Aby spopularyzować i ożywić Wiktoriańskie Muzeum Emigracyjne, mieszczące się w zabytkowym budynku przy Flinders St. w City, dyrekcja tego Muzeum zdecydowała się prezentować co roku w swoich podwojach kolejną grupę etniczną.  W 2004 roku zaproszono Polaków. O przeprowadzenie koniecznych negocjacji i planów, przygotowanie społeczeństwa oraz organizację pierwszego „Polskiego Dnia” w Muzeum Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii delegowała dwoje członków Prezydium: panią Joannę Merwart i księdza Wiesława Słowika SJ.

Przygotowania trwały kilka miesięcy. Zaangażowanie polskiego społeczeństwa i czynny udział wszystkich polonijnych grup były imponujące. Dyrekcja Muzeum nigdy wcześniej ani potem nie odnotowało tak wysokiej frekwencji i tak dużej aktywności.

Atmosferę i rozmach tego Festiwalu utrwalono na filmie dostępnym na naszej witrynie (zobaczysz TUTAJ).

Podsumowano go także w „Tygodniku Polskim” (przeczytasz TUTAJ).  

 

Rok 2005
PIERWSZY POLSKI FESTIWAL @ FEDERATION SQUARE

Widząc społeczny odzew w Muzeum Emigracyjnym, świadczący o zapotrzebowaniu na nową formę celebrowania polskości na antypodach, ks. Wiesław Słowik SJ zaproponował dziesięcioosobowej grupie młodych działaczy społecznych przymierzenie się do organizacji dużego Polskiego Festiwalu na Federation Square. Pierwsze spotkanie założycielskiej grupy odbyło się w Richmond w styczniu 2005 roku. Obowiązki prezesa i reprezentowanie Komitetu Organizacyjnego przyjął na siebie pan Jan Szuba. Dzięki skutecznym negocjacjom z dyrekcją Federation Square polskiej grupy etnicznej przyznano trzecią niedzielę listopada. Rezerwację, uzależnioną od wypełnienia zobowiązań i przestrzegania określonych warunków, ponawiać trzeba każdego roku.

Siedem kolejnych Festiwali, od 2005 do 2012 roku, organizatorzy wystawili pod auspicjami Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, korzystając z jej konta bankowego i posiadanych ubezpieczeń społecznych wydarzeń.

W 2013 roku powołano do istnienia niezależną organizację („Komitet Organizacyjny Polskiego Festiwalu na Federation Squre”), wchodzącą w skład Federacji i z nią ściśle współpracującą.

Misją, jaką sobie młodzi organizatorzy wyznaczyli już w pierwszym roku, było wystawianie dorocznej wielobarwnej prezentacji polskiej kultury, muzyki, sztuki, kuchni i obyczaju wszystkim mieszkańcom wielokulturowego Melbourne oraz odwiedzającym to miasto wielonarodowym turystom.

Mieli nadzieję, że w niedzielę, 20 listopada 2005 roku, przybędzie na Festiwal co najmniej 3 tysiące zainteresowanych polskością osób. Tymczasem przybyło ich ponad 23 tysiące.

Jak na łamach „Tygodnika Polskiego” oceniono ten pierwszy Polski Festiwal w Melbourne, przeczytasz TUTAJ.  

 

Rok 2006

19 listopada 2006 roku Polski Festiwal na Federation Square gościł już ponad 32 tysiące osób. Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu, reprezentujący premiera Wiktorii Hon. John Pandazopoulos stwierdził, że dobrze mu znana i wielokrotnie większa grecka społeczność etniczna w Melbourne mogłaby się wiele nauczyć od Polaków.  Oprócz niego głos zabrał Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, J.E. Jerzy Więcław oraz prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, pan Krzysztof Łańcucki. Dzięki panu Tadeuszowi Matkowskiemu, właścicielowi Puma Media, ciekawą filmową relację z tego Festiwalu obejrzały w TVP „Polonia” miliony Rodaków w Polsce i poza jej granicami.

Film ten jest dostępny na naszej witrynie w sekcji „filmów” (zobaczysz TUTAJ). Jak na wiele miesięcy wcześniej zapraszano na ten Festiwal zobaczysz poniżej (przeczytasz TUTAJ).  

 

Rok 2007

18 listopada 2007 roku w Polskim Festiwalu wzięło udział już 40 tysięcy osób. Po porannych burzach wyszło słońce i temperatura sięgnęła 37 stopni. Po raz pierwszy na Festiwalu pojawił się „Kidstop” oferujący maluchom wiele ciekawych atrakcji. W pierwszej festiwalowej akcji charytatywnej zebrano $585 na sierociniec dla chorych na Aids dzieci w afrykańskim Kassisi. W oficjalnym otwarciu premiera Wiktorii reprezentował minister James Merlino; Polskę, dr Ryszard Sarkowicz, Konsul Generalny RP z Sydney; Zarząd Miasta Melbourne, sam pan burmistrz John So, Stanową Opozycję Parlamentarną, senator Nicholas Kotsiras, a polską społeczność w Wiktorii Prezes Federacji pan Krzysztof Łańcucki.

Oprócz polskich szkół sobotnich, przedszkola („krasnoludki”), „Iskierek” z Rowville, hufców harcerskich, Towarzystwa Chopinowskiego, kilku kapeli, cenionych muzyków, popularnych solistów i grup folklorystycznych: „Łowicza”, „Beskidów” i „Poloneza” na festiwalowej estradzie wystąpił także gościnnie australijski zespół wokalny „Rubies in the Kitchen” oraz zespół „Lajkonik” z Sydney. Dzięki skutecznej inicjatywie przedsiębiorczych organizatorów ogłoszenia o Polskim Festiwalu pojawiły się w tym roku w wielu popularnych australijskich publikacjach, rozgłośniach radiowych i w Internecie.

Dokumentalny Film produkcji EMI Products zobaczysz TUTAJ.

O tym, jak zapraszano polską publiczność na kilka dni przed Festiwalem przeczytasz TUTAJ.  

 

Rok 2008

Oficjalne dane Federation Square donosiły, że 16 listopada 2008 r. w Polskim Festiwalu wzięło udział, podobnie jak rok wcześniej, 40 tysięcy osób. Nowością był pokaz polskich filmów fabularnych w ACMI, mieszczącym się przy festiwalowym placu. W oficjalnym otwarciu po wprowadzeniu prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, pana Krzysztofa Łańcuckiego, przemawiali: nowy ambasador RP w Australii, JE prof. Andrzej Jaroszyński i Hon Louise Asher, zastępczyni lidera Wiktoriańskiej Opozycji, a oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał, reprezentujący premiera Wiktorii, minister James Merlino. Ponad 300 artystów, muzyków, tancerzy i wokalistów w bardzo różnym wieku, bez najmniejszego wynagrodzenia zapewniło wiele radości polskiej i wielokulturowej widowni.

Artykuł zapraszający rodaków na Festiwal 2008, opublikowany tydzień wcześniej w Tygodniku Polskim przeczytasz TUTAJ.  

 

Rok 2009

Oficjalna liczba uczestników tegorocznego Festiwalu sięgnęła 35 tysięcy. Uznano go za jeden z największych etnicznych festiwali w Australii. Oficjalnego otwarcia w imieniu premiera Wiktorii dokonał stanowy minister James Merlino; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reprezentował przybyły z Sydney Konsul Generalny, Pan Daniel Gromann, a parlamentarną opozycję reprezentował senator Nick Kotsiras. Pośród oficjalnych gości nie zabrało także Jose Alvareza, dyrektora Wiktoriańskiego Departamentu Emigracji, przedstawicielki federalnej Komisji do spraw wielokulturowości oraz wiktoriańskiego Konsula Honorowego, dr. Łuk Koziki. Rolę gospodarza pełnił ponownie prezes Federacji, pan Krzysztof Łańcucki. Wydrukowano, jak co roku, 10 tysięcy 32-stronicowedgo atrakcyjnego Programu i rozdawano go za darmo.

Całkowity koszt wystawienia Festiwalu wyniósł w tym roku $45,791. Największym wydatkiem było wynajęcie Federation Square ($27,613). Organizatorzy dziękowali za finansową pomoc: Wspólnocie Polskiej ($4,000), Konsulatowi Polskiemu w Sydney ($3,500), Fundacji Bluma ($3,000), Victorian Multicultural Commission ($2,000) i wystawcom stoisk, opłacających swój udział. Festiwal cieszy się od początku bezpłatnym wsparciem polskich mediów w Melbourne. Ponieważ dla wielu młodych uczestników zbyt wcześnie następowało zakończenie Festiwalu (17.00) postanowiono go przedłużyć tak zwaną „afterparty”, zorganizowaną w Transport Bar na Federation Square. Bawiono się w nim po polsku do późnej nocy.

OSKI-Pictures nakręcił filmowy dokument (zobaczysz TUTAJ).

A jak w polskiej prasie i radio oraz na oficjalnej stronie Festiwalu zapraszano w tym roku mieszkańców Melbourne do przybycia na Federation Square przeczytasz TUTAJ  

 

Rok 2010

W niedzielę, 21 listopada 2010 roku Polski Festiwal na Federation Square odwiedziło ponad 38 tysięcy osób. Ponad 400 artystów wystąpiło na festiwalowych estradach. Pośród nich zatańczył gościnnie zespół „Oberek” z Hobart. Na centralnej estradzie wystąpiła także Magda Szubańska, znana w Australii i bardzo popularna aktorka komediowa, a festiwalowe atrakcje zakończyła niezwykle ciepło przyjęta Kapela Staśka Wielanka, przybyła prosto z Warszawy. Półtoragodzinnym koncertem zachwyciła publiczność. Nowością tegorocznego Festiwalu był także gromko oklaskiwany i profesjonalnie prezentowany Pokaz Mody polskiej projektantki, Dorothy Jelonkiewicz.

Tego roku zwiększyła się liczba wystawców i stoisk gastronomicznych, a bardzo duży namiot z napisem „Kidstop” przyciągał mnóstwo dzieci. Tradycyjnie, o 13.00, odegranym na trąbce krakowskim hejnałem z wieży Mariackiej rozpoczęło się oficjalne otwarcie Festiwalu, trwającego od godziny 10.00. Pośród oficjalnych gości, witanych przez prezesa Federacji, pana Krzysztofa Łańcuckiego, znaleźli się: senator Rob Hulls, reprezentujący premiera Wiktorii, senator Nick Kotsiras, reprezentujący stanową opozycję, Daniel Groman, Konsul Generalny RP w Australii oraz Jose Alvares (dyrektor Departamentu Emigracji), Paul Farrell (Departament Emigracji), Sylwia Greda-Bogusz (Wielokulturowa Komisja Doradcza) i dr. George Łuk-Kozika (Konsul Honorowy RP w Melbourne). Festiwalowe koszulki, jak co roku, cieszyły się popularnością, a „afteparty” urządzono w tym roku w „Beer Delux”.

Polski Festiwal na Federation Square w 2010 roku został utrwalony w kilku zapisach filmach. Oto linki do tych dokumentów: Festiwal 2010 EMI Products Australia part 1 Festiwal 2010 EMI Products Australia part 2 OSKI Pictures part 1 (Koncert Kapeli Staśka Wielanka) OSKI Pictures part 2  

 

Rok 2011

Tegoroczny Polski Festiwal pobił wszelkie dotychczasowe rekordy i został ogłoszony największym festiwalem na Federation Square. Wzięło w nim udział 62,784 osoby. Rok wcześniej, przed wyborami do stanowego parlamentu, przedstawiciel parlamentarnej opozycji, senator Nick Kotsiras, w swoim oficjalnym przemówieniu złożył obietnicę, że jeśli wybory wygra jego Liberalna Partia to będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie w wysokości 100 tysięcy dolarów, ponieważ tego rodzaju społeczna działalność, jaką dla całego społeczeństwa prezentujemy, zmagając się co roku z rosnącymi kosztami, będzie przez nowy rząd szczególnie doceniona. Liberałowie wygrali wybory. Zmienił się rząd Wiktorii i obietnicy dotrzymano, ale pod warunkiem, że zaoferowana suma będzie rozłożona na dwa kolejne lata i że co najmniej 30% tego grantu powinno być wydane na szeroką reklamę naszego Festiwalu. Zgodnie z postawionymi warunkami organizatorzy zatroszczyli się o okazałą, kosztowną promocję Polskiego Festiwalu w codziennej prasie i lokalnych australijskich mediach społecznościowych, co zaowocowało wielką frekwencją.

Komitet Organizacyjny postanowił także zmniejszyć znacząco opłaty udziału w Festiwalu wszystkim wystawcom i organizatorom stoisk gastronomicznych. Wprawdzie tego też roku wzrosły znacząco opłaty za wynajęcie Federation Square, ale organizatorom udało się wygospodarować także niewielkie, jednorazowe wsparcie dla wszystkich grup tanecznych, szkół sobotnich, zespołów, muzyków, solistów i grup artystycznych. Były to symboliczne sumy mające wyrazić wdzięczność blisko 400 artystom za ich dotychczasową ofiarną służbę społeczną. Tego roku wprowadzono nowe ważne stoisko o nazwie „Folkstop”, promujące rękodzielnictwo i różne formy kulturowej i artystycznej działalności Polaków w Wiktorii.

Zorganizowano także, przy współpracy Polskiej Fundacji Artystycznej tygodniową wystawę prac malarskich polskich artystów z Melbourne w lokalnej galerii sztuki. Festiwal otworzył Nick Kotsiras, minister emigracji i wielokulturowości w nowo wybranym rządzie stanowym w obecności przedstawiciela opozycji parlamentarnej, Konsula Generalnego RP, Daniela Gromanna i przedstawiciela burmistrza miasta Melbourne.

Reminiscencje tego okazałego Festiwalu możemy obejrzeć na filmie dokumentalnym OSKI-Pictures (obejrzysz TUTAJ).  

 

Rok 2012

W niedzielę, 18 listopada 2012 roku w Polskim Festiwalu na Federation Square wzięło udział 52,289 osób.

Oprócz głównej festiwalowej estrady i niewielkiej estrady nad Yarrą zdecydowano w tym roku wynająć także Deakin Edge, nowoczesny teatr należący do Federation Square, aby ubogacić artystyczne prezentacje festiwalowe. Świetnie wyposażona scena i teatralne zaplecze Deakin Edge umożliwia promocję bardziej kameralnej muzyki, śpiewu, poezji, kabaretu i różnych form teatralnych. Korzystając z tej możliwości Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii wystawiło niezwykle popularny koncert „Polskie Kwiaty”, a teatralna grupa „Via-a-vis” z Sydney Kabaret Starszych Panów.

Do udziału w tegorocznym Festiwalu zaproszono litewską grupę etniczną. Reprezentował ją na głównej estradzie zespół litewskiej pieśni i tańca „Gintaras” bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, a w otwarciu Festiwalu wziął także udział Dennis Gaylard, prezes Stowarzyszenia Litwinów w Wiktorii.

Honor oficjalnego otwarcia Festiwalu powierzono Nick’owi Wakeling, członkowi wiktoriańskiego parlamentu, długoletniemu przyjacielowi Polaków. Przemawiali także: Ambasador RP w Australii, prof. Andrzej Jaroszyński, Jude Perera reprezentujący wiktoriańską opozycję parlamentarną i Cr Ong z ramienia burmistrza miasta Melbourne i lokalnych władz samorządowych.

W tym roku postanowiono także wprowadzić obyczaj podejmowania oficjalnych gości skromnym lunchem. Ponieważ z roku na rok raptownie rosną koszty urządzenia Festiwalu, organizatorzy wynegocjowali 10-cio tysięczne finansowe wsparcie od linii lotniczych „Qatar Airways”. A jak Polski Festiwal na Federation Square w 2012 roku relacjonowano na falach społecznej rozgłośni radia 3ZZZ w Melbourne przeczytasz TUTAJ.  

 

Rok 2013

Po 8 latach działalności w ramach Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii organizatorzy Festiwalu po rozważeniu wszelkich racji zdecydowali się usamodzielnić, powołać do istnienia i oficjalnie zarejestrować niezależną organizację o nazwie „Polish Festival Inc.”, biorącą na siebie pełną odpowiedzialność za organizację następnych Festiwali, ale w ścisłej współpracy z Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii, do której należy ponad 40 innych polskich organizacji społecznych.

Uchwalono i zarejestrowano Statut, otworzono konto bankowe i na pierwszym walnym zebraniu wybrano zarząd. Prezesem został Jan Szuba, wiceprezesem George Papuga, sekretarzem Aleks Terech, skarbnikiem Joanna Merwart, a członkami zarządu: Izabella Kobylańska, Elżbieta Dziedzic, Iga Bajer, Stanisław Mozel, Marcin Piechowski, Dorota Bąkowska, Daniel Szuba i ks. Wiesław Słowik. Wprawdzie wyjście z finansowej zależności od Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, na którego czele stanął nowy prezes, pozbawiło Festiwal publicznego ubezpieczenia, na które trzeba było znaleźć dodatkowe fundusze w wysokości sięgających $10.000, ale zwiększyło organizacyjną mobilność, usprawniło decyzyjność i zwolniło Biuro Federacji z rosnących obciążeń związanych z organizacją Festiwalu.

W Festiwalu wzięło udział ponad 50 tysięcy osób i około 400 polskich artystów, muzyków i tancerzy występowało na festiwalowych estradach. Pośród zaproszonych gości festiwalowych folklorystyczny zespół „Liptar” promował Słowacką Grupę Etniczną w Wiktorii, a popularny australijski zespół akordeonistów podkreślał wielokulturowość naszej metropolii. O rosnącym prestiżu Polskiego Festiwalu na Federation Square świadczyła też liczba oficjalnych gości biorących udział w oficjalnym jego otwarciu. A byli to: Alan Tudge (szef sekretariatu premiera Australii), Nick Wakelling (sekretarz gabinetu premiera Wiktorii), Paweł Milewski (nowomianowany Ambasador RP w Australii), Adam Drahan (nowy prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii), Beverley Pinder-Mortimer (reprezentujący samorząd miejski i pana burmistrza), Jude Perera (z wiktoriańskiej opozycji parlamentarnej), Hass Dellal (zastępca dyrektora państwowego radia SBS), Regina Jurkowska (Konsul Generalny RP), Chin Tan (prezes wiktoriańskiej Komisji Wielokulturowości), George Łuk-Kozika (honorowy konsul RP w Wiktorii), Katarina Tomka (prezes Stowarzyszenia Czesko-Słowackiego w Wiktorii) i Adam Radwański (przedstawiciel linii lotniczych „Qatar Air” w Australii. Po oficjalnym otwarciu Festiwalu i pamiątkowych zdjęciach podjęto ich wszystkich polskim obiadem.

Wzrosła aktywność internautów dzielących się wrażeniami z Polskiego Festiwalu, a na YouTube pojawiło się wiele wspomnień. Poniżej jeden z amatorskich filmików, promujących występ Polskiej Szkoły Sobotniej w South Melbourne (oglądniesz TUTAJ).  

 

Rok 2014

16 listopada 2014 roku Dziesiąty Polski Festiwal na Federation Squre wydawał się być poważnie zagrożony na skutek całonocnego deszczu, który nie zamierzał ustępować, ale o10.15 wyszło słońce i towarzyszyło już Festiwalowi do końca. Wzięło w nim udział ponad 50 tysięcy osób. Oficjalny patronat nad tym Festiwalem powierzono Ambasadorowi RP w Australii, panu Pawłowi Milewskiemu. Dzięki jego staraniom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce przyznało Polskiemu Festiwalowi na Federation Square medal „Zasłużonych dla Kultury Polskiej”. Przyjmował go w imieniu organizatorów pan Jan Szuba. On też o godzinie 13.00 otworzył ceremonię otwarcia, podczas którego przemawiali: Ambasador RP w Australii, Paweł Milewski, reprezentujący premiera stanowego, Minister Szkolnictwa w rządzie wiktoriańskim, Nick Wakeling, reprezentujący premiera Australii, Toniego Abbotta, senator Scott Ryan, reprezentujący wiktoriańską opozycję parlamentarną senator Khalil Eideh, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Leszek Wikariusz z Brisbane, prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Adam Drahan, z ramienia burmistrza i władz miasta Melbourne, Beverley Pinder-Mortimer, prezes Stanowej Komisji Wielokulturowości, Chin Tan, Konsul Generalny RP, Regina Jurkowska, Konsul Honorowy RP, George Łuk-Kozika, dyrektor etnicznej rozgłośni radia SBS, Peter Khalil oraz Pamela Pavitt, menadżer linii lotniczych Qatar, oficjalnego sponsora naszedgo Festiwalu.

Na obydwu Festiwalowych estradach oprócz wiktoriańskich zespołów „Łowicza” i „Poloneza” wystąpiły: „Wisła” z Brisbane, „Oberek” z Tasmanii oraz dwa zespoły z Sydney „Syrenka” i „Kujawy”. Ostatnią zaś godzinę estradowego programu powierzono najstarszemu zespołowi ludowemu w Polsce, liczącej 110 lat „Istebnej” z Żywieckiego Beskidu. Żywiołową góralską muzyką podbili do reszty serca publiczności. W kinie ACMI wyświetlono film „Oszukane” w reżyserii Marcina Solarza. Zwiększyła się znacznie liczba różnych wystawców i stoisk gastronomicznych, a koszty organizacji Festiwalu przekroczyły sumę $80,000. Jak co roku o godzinie 17.30 dziękowano Bogu podczas Mszy św. odprawianej na zakończenie Festiwalu w historycznym kościele Św. Augustyna przy Burke St., w City, a w Beer Deluxe na Federation Square i w jazzowym klubie Ruby,s przy Lonsdale St. festiwalowa  zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Kilka dni później po podsumowaniu dziesięcioletnich festiwalowych osiągnięć nie bez żalu przyjmowano prośbę „o odpoczynek” i z wdzięcznością żegnano Janka Szubę, Izabellę Kobylańską, Elżbietę Dziedzic i Marcina Piechowskiego. Obiecali wszelką pomoc nowemu Zarządowi.

A oto jak tydzień wcześniej w polskiej prasie zapraszano rodaków na to jubileuszowe wydanie Polskiego Festiwalu w Melbourne (przytasz TUTAJ).  

 

Rok 2015

Przygotowania do Polskiego Festiwalu na Federation Square w roku 2015 rozpoczęto od walnego wyborczego zebrania. Wybrano nowy Zarząd Komitetu Organizacyjnego. Funkcję prezesa przyjął dotychczasowy wiceprezes, pan George Papuga, sekretariat objęła Monika Paszkiewicz, a skarbnikiem pozostała nadal Joanna Merwart. Iga Bajer zgodziła się nadal koordynować program artystyczny Festiwalu, Stanisław Mozel obsługę techniczną, Daniel Szuba stronę internetową, publikacje i promocję festiwalu, a ks. Wiesław Słowik duchowe i merytoryczne wsparcie Komitetu.

Do Zarządu przyjęto nowych członków powierzając im konkretne odpowiedzialności: Katarzynę Czyrek (starania o granty i finansowe wsparcie), Katarzynę Bebejewską (podjęcie honorowych gości), Katarzynę Lisaj (organizację Kidstop), Dominikę Sikorską (reklama) i Grzegorza Machnackiego (program artystyczny w Deakin Edge). Był to rok gorączkowych przygotowań do trzynastego narodowego Festiwalu Polskiej Kultury i Sztuki PolArt2015, jaki miał się rozpocząć nad Yarrą za 6 tygodni i podjąć setki młodych artystów z całej Australii.

Oficjalny Program tegorocznego Festiwalu promował PolArt2015 organizowany w Melbourne i zapraszał polską i australijską młodzież do Krakowa na Światowy Dzień Młodzieży z Ojcem Świętym. Na festiwalowej estradzie oprócz polskich szkół sobotnich i melberneńskich zespołów tanecznych zadebiutował zespół Seattle Fix, a w Deakin Edge oprócz dużego bogactwa muzycznych prezentacji odbyła się promocja autobiografii znanej w Australii aktorki Magdy Szubańskiej. Polski Festiwal wzbogacił się o nowe logo autorstwa Piotra Bajera.

Kilkanaście dni przed Festiwalem na łamach Tygodnika Polskiego Komitet Organizacyjny obszernym artykułem zapraszał polską społeczność na Federation Square. Znajdziemy w nim także szczegółowe informacje na temat finansów Polskiego Festiwalu, zapowiedzi przygotowywanego programu artystycznego i praktyczne porady. Warto je przeczytać (TUTAJ).  

 

Rok 2016

Podczas walnego zebrania ustalono skład nowego Zarządu Organizacyjnego Polskiego Festiwalu na Federation Square. Pożegnano z wdzięcznością ustępujących członków: Jurka Papugę, Daniela Szubę, Stanisława Mozela. Wrócił Aleks Terech i dołączyły: Kasia Koło i Irena Łobaza. Nowy Zarząd rozpoczął przygotowania w następującym składzie: prezesem został Aleks Terech, sekretarzem pozostała nadal Monika Paszkiewicz, skarbnikiem Joanna Merwart, koordynatorem artystycznym Iga Bajer, jej pomocnikiem Grzegorz Machnacki, Katarzyna Koło przejęła redakcję strony internetowej i obsługę graficzną Festiwalu, Irenie Łobaza powierzono bardzo trudną koordynację stoisk i wystawców, Kasi Lisaj Kidstop, Kasi Bebejewskiej zaproszenie i podjęcie oficjalnych gości, Dominice Sikorskiej reklamę, a ks. Wiesławowi Słowikowi SJ opiekę duszpasterską i rolę doradcy. Mimo kapryśnej pogody w Festiwalu wzięło udział 37 tysięcy osób. Do „Poloneza” i „Łowicza” z Melbourne dołączyły „Tatry”, chluba Adelajdy i największy polski zespół folklorystyczny w Australii. Bardzo ciepło przyjęto także przybyły z Polski góralski zespół muzyczno-wokalny „Corny Potok”, który w ostatniej godzinie Festiwalu, mimo deszczu, zatrzymał przy sobie rozbawioną publiczność.

Niezwykłą ucztę zgotowano licznej widowni w Daekin Edge. Wystąpili między innymi: aktor i wokalista z Polski, Artur Gotz z bajką dla dzieci i programem patriotycznym, Zofia i Małgosia Kaszubskie oraz Krzysztof Derwiński w programie upamiętniającym Święto Polskiej Niepodległości, znana i ceniona aktorka australijskich scen, Marta Kaczmarek zaprezentowała publiczności monodram poetycki przy akompaniamencie Konrada Olszewskiego, laureat Konkursu Chopinowskiego, Japończyk, Kotaro Nagano i utalentowany sopran, Jolanta Kaczmarek utwory i pieśni Chopina, a ostatnią godzinę w Deakin Edge  oddano młodzieży, Wiktorowi Janisiowi i zespołowi Fortitude z wokalistką, Klarą Rawdanowicz. Rozdawany na Festiwalu Program przytaczał najważniejsze wydarzenia z historii Polski i informował o dokonaniach Wiktoriańskiej Polonii.

W pofestiwalowym wydaniu Tygodnika Polskiego ukazała się szczegółowa relacja autorstwa Remigiusza Kędry (przeczytasz TUTAJ).

Na YouTube opublikowano też film dokumentalny Marty Matuszewskiego (oglądniesz TUTAJ).  

 

Rok 2017

Koszty wynajęcia Federation Square rosną każdego roku. Opłaty wystawców i stoisk gastronomicznych mogą pokryć jedynie trzecią ich część. Organizatorzy Festiwalu poszukują więc sponsorów i ubiegają się o przyznanie możliwych do otrzymania grantów. City of Melbourne, Wiktoriańska Komisja Wielokulturowości, Wspólnota Polska, Ambasada i Konsulat RP w Australii oraz Fundacja Bluma, to instytucje bez pomocy których nie byłoby możliwe wystawienie Polskiego Festiwalu na Federation Squre. Otrzymywane od tych instytucji wsparcie, sięgające 35 tysięcy dolarów każdego roku to duża, ale ciągle jeszcze niewystarczająca pomoc. Dzięki reklamowej umowie z Qatar Airways przez kilka kolejnych lat otrzymywaliśmy wsparcie sięgające czasami nawet 15 tysięcy dolarów. Dzięki reklamowej umowie z Ashley Jewellers mogliśmy przez kilka lat drukować okazały Program. Otrzymywaliśmy także niewielkie, ale zawsze z wdzięcznością przyjmowane wsparcie od różnych instytucji i biznesów. Polski Festiwal na Federation Square nigdy nie zapomni znaczącej finansowej pomocy zaoferowanej przez dr Barbarę Reczek z Wieliczki. Uzupełniamy nią doroczne kilkutysięczne braki finansowe.

W 2017 roku Komitet Organizacyjny wraz z gronem oddanych przyjaciół postanowił wrócić do pięknych polonijnych tradycji i zorganizować dochodowy Bal Świętojański. Miał być nie tylko źródłem dochodu, ale także atrakcyjną promocją Festiwalu, odpowiednim forum do poinformowania polskiego społeczeństwa o osiągnieciach i potrzebach Festiwalu oraz okazją do zachęcenia młodych osób do włączenia się w jego organizację. Bal odbył się 1 lipca. Relacjonowano go na łamach Tygodnika Polskiego (tekst artykułu przeczytasz TUTAJ).

W niedzielę, 12 listopada 55 tysięcy osób wzięło udział w 13 Polskim Festiwalu na Federation Square. „Tekla Klebetnica”, trzyosobowy profesjonalny zespół muzyczno-wokalny z Polski; „Vardos”, wielokulturowy folkowy zespół z Melbourne oraz znane w świecie jazzowe Trio Andrzeja Jagodzińskiego stanowiły niezwykłe atrakcje tegorocznego Festiwalu.

Dodatkowo aż pięć zespołów folklorystycznych (Polonez, Łowicz i Łowiczaki z Melbourne oraz Oberek z Hobart i Lajkonik z Sydney) przykuło uwagę wielokulturowej publiczności. Nie zabrakło ciepłych słów oficjalnych gości i wspaniałej, słonecznej pogody. Aleks Terech z wielkim wyczuciem i oddaniem przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu. Na miejsce Kasi Czyrek dołączyła Aleks Łobaza i przejęła od swej mamy odpowiedzialność za coraz liczniejsze festiwalowe stoiska. Nowością tego Festiwalu była radosna obecność pond 30 wolontariuszy, wyróżniających się specjalnymi koszulkami. Udzielając odpowiedniej informacji rozdawali gościom tysiące egzemplarzy pięknego Programu, promującego Polskę i Australijską Polonię. Relacja z 13 Festiwalu, publikowana kilka dni później w Tygodniku Polskim (przeczytasz TUTAJ).  

 

Rok 2018

Tego roku na Federation Square miały miejsce unowocześnienia i przebudowy. Mimo ograniczonego metrażu użytkowego i zastępczej estrady Polski Festiwal wystawiony w niedzielę, 18 listopada, przyciągnął ponad 50 tysięcy uczestników. Zmienił się skład Komitetu Organizacyjnego. Z żalem i wdzięcznością pożegnano Igę Bajer i Aleksa Terecha. Kolejnym prezesem została Monika Paszkiewicz, a Jennifer Badzaj przejęła po niej sekretariat. Renata Stanisławska-Nowak objęła kierownictwo artystyczne, a Magdalena Opalińska koordynację wolontariuszy. Był to szczególny rok. Polacy obchodzili 100-lecie odzyskania niepodległości i Polski Festiwal na Federation Square okazał się naturalnym zwieńczeniem całorocznych obchodów.

W Deakin Edge przygotowano niezwykłą ucztę muzyczną. Konrad Olszewski wykonał Piano Concerto Ignacego Paderewskiego, a Alan Kogosowski Warsaw Concerto Richarda Addinsella z 40 osobową symfoniczną orkiestrą pod dyrekcją Marka Shiell’a. „Kolory i Cienie” Fryderyka Chopina w wykonaniu Krzysztofa Małka zaprezentował teatr muzyczny Bogumiły Filip z Sydney. Artur Gotz z Polski i studenci szkół muzycznych w Melbourne dopełnili reszty. Na głównej estradzie polskie szkoły sobotnie nie zapomniały o 100-leciu odzyskania niepodległości, a oprócz Poloneza i Łowicza wystąpiła także gościnnie Lehenda, doskonały ukraiński zespół ludowy z Melbourne.

Po południu podziwiano muzyczne talenty zespołów Vardos i Paper Girl. Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu przemawiał nowo mianowany Ambasador RP w Australii, pan Michał Kołodziejski, reprezentanci premiera i samorządu miejskiego oraz prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, pani Małgorzata Kwiatkowska. Z wielkim ogniem przemówił także do zebranych sam szef stanowej opozycji, Hon Matthew Guy, licząc na zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

Ciekawą relację z tego Festiwalu autorstwa R. Kędry publikował Tygodnik Polski (przeczytasz TUTAJ).

Na YouTube ukazała się relacja filmowa autorstwa: „Arkadiusz Rejman Photogrphy” (oglądniesz TUTAJ).  

 

Rok 2019

XV Polski Festiwal @ Federation Square wystawiony 10 listopada 2019 roku przyciągnął około 50 tysięcy uczestników. Ubogaciły go zespoły taneczne z odległych stanów. Z Perth przyleciała „Kukułeczka”, z Brisbane „Obertas”, a z Sydney „Syrenka” i „Kujawy”. Wraz z lokalnymi zespołami: „Polonezem” i „Łowiczem” zaoferowały uczestnikom niezwykłe bogactwo i różnorodność tradycyjnego folkloru i współczesnego polskiego tańca, ludowej i nowoczesnej choreografii, przepięknej mozaiki muzyki, strojów i kostiumów.

Znany w Australii i poza jej granicami zespół wokalno-muzyczny „Senivoda”, stworzony przez Polkę z Nowej Zelandii i Australijczyka z Melbourne, zaprezentował unikalne formy muzyczne łączące polską muzykę góralską z rytmami australijskich aborygenów. A w ostatniej festiwalowej godzinie kucharz, podróżnik, kompozytor, gitarzysta i piosenkarz, Lukas Zawirski oraz znany z udziału w różnych festiwalach muzycznych piosenkarz, gitarzysta i kompozytor świetnie grający na didgeridoo, Victor Janisiow podbili do reszty serca oblegającej estradę widowni.

W Deakin Edge wystąpili pianiści: Konrad Olszewski i Kotaro Nagano. Przedstawiono też muzyczny talent Andi Wu, finalisty muzycznego Konkursu im. Ewy Malewicz, a Marta Kaczmarek zaprezentowała zasłuchanej publiczności muzyczno-poetycki program przy akompaniamencie Romana i Alicji Syrek. Znalazł się też czas na prezentację studentów różnych polskich szkół muzycznych w Melbourne i lekcję ludowego tańca dla dzieci.

W tym roku obszerną relację filmową z Festiwalu publikował BumerangMedia z Sydney (ogądnij TUTAJ) oraz RealPoland Tours (oglądnij TUTAJ).  

 

ROK 2020

W tym roku na skutek szalejącej pandemii zamknięto wszelkie publiczne spotkania i XVI Polski Festiwal zaplanowany na niedzielę 15 listopada nie mógł się odbyć na Federation Square. Mając na uwadze doskwierający ludziom brak jakichkolwiek imprez i międzyludzkich kontaktów Komitet Organizacyjny Polskiego Festiwalu zdecydował się wyjść ze śmiałą inicjatywą zorganizowania Wirtualnej wersji Polskiego Festiwalu na Federation Square i poprzez internet zagościć z nim w prywatnych domach i mieszkaniach.

Intensywne prace trwały kilka miesięcy. Zdecydowany ciężar przygotowania i prezentacji tego rodzaju festiwalowych atrakcji spadł głównie na ks. Mariusza Hana SJ. Do pracy włączyli się także inni członkowie Zarządu dostarczając ks. Mariuszowi kolejne teksty, nagrania, zdjęcia i filmy.

W niedzielę 15 listopada o godzinie 10.00 rano XVI Polski Festiwal na Federation Squre rozpoczął się w internecie Ceremonią Otwarcia, w której wzięło udział wiele znaczących osobistości i niezwykłym bogactwem różnych ofert przyciągnął uwagę tysięcy inernetowych fanów.

Obszerne omówienie XVI Polskiego Festiwalu na Federation Square autorstwa Remigiusza Kędry przyczytasz TUTAJ.

Zdjęcie przedsawia spotkanie grupy wolontariuszy, którzy przygotowali w tym roku Virtual Polish Festival @ Federation Square 2020
Zdjęcie przedstawia spotkanie grupy wolontariuszy, którzy przygotowali Virtual Polish Festival @ Federation Square 2020

 

Rok 2021

XVII Polski Festival w Melbourne odbył się w niedzielę, 14-go listopada 2021. Niestety ze względu na trwające od roku 2020 restrykcje Covid-19 mógł się on odbyć w bardzo okrojonej wersji. Wobec braku możliwości korzystania z placu Federation Square oraz licznych ograniczeń dotyczących liczebności publiczności, Komitet Festiwalu zdecydował się na zorganizowanie wydarzenia jedynie w sali koncertowej Deakin Edge, Federation Square, przez cały dzień, od godziny 11 do późnych godzin wieczornych. Ponieważ jednak, również i tu obowiązywały ograniczenia, festiwal zmuszony został do ograniczenia obecnej podczas każdego występu publiczności do zaledwie 150 osób. Wobec tych wszystkich trudności zdecydowano się na całodniową transmisję on-line poprzez stronę internetową festiwalu. Był to więc festiwal hybrydowy, w którym mogła w niewielkiej części uczestniczyć widownia na Sali ale przede wszystkim skupiała się na uwadze publiczności zgromadzonej przed ekranami monitorów. Nie zmieniło to charakteru artystycznego festiwalu a wręcz dodało mu kolorytu poprzez gromadzącą się publiczność w innych publicznych miejscach, jak domy polskie czy też poprzez wspólne biesiadowanie w domach prywatnych.

Zdecydowanie był to niezwykle urozmaicony festiwal pomimo, a może właśnie dlatego, że mogli w nim wziąć udział jedynie artyści lokalni. Wynikało to z ograniczeń w stanie Wiktoria dotyczących możliwych odległości w poruszaniu się. W tym też roku pod skrzydła festiwalu schronił się konkurs muzyki polskiej PolMusicA z nagrodą im. Ewy Malewicz, który nie mógł się odbyć w swoim październikowym terminie. Wyniki tego konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.polmusica.com.au.

Należy przyznać, że bogactwem formy artystycznej ten festiwal wcale nie odstawał od wcześniejszych, zarówno zespoły taneczne Polonez oraz Łowicz, zespoły muzyczne, duety czy soliści zaprezentowały swój program niezwykle profesjonalnie. Wyjątkowo w roku 2021 Komitet Festiwalu zdecydował się nie kolportować broszury oraz programu festiwalu. Jest on jednak dostępny w całości (adres internetowy do dokumentu w pdf).

Część pierwszą tradycyjnie otworzyły dziecięce szkoły sobotnie w Melbourne. Szkoła z Essendon zdecydowała się na występ na żywo, zaś szkoła w Rowville przygotowała video swojego występu.

W ciągu dnia towarzyszył nam z powodzeniem akordeon Richarda Stacewicza, zespół Marka Podstawka „The Clunk” i też kilkakrotnie tego dnia mogliśmy oglądać świetnie dysponowaną Amelię Wawrzon w światowych, znanych ariach operowych. Tym sopranowym popisom towarzyszył na fortepianie Konrad Olszewski, który w części oficjalnej wraz ze swoim kwartetem wykonał kameralną wersję koncertu fortepianowego f-moll, op.21, Fryderyka Chopina.

Muzyczne prezentacje nie skupiały się wyłącznie na muzyce klasycznej. W tych i innych brzmieniach wsparła nas muzyczna rodzina Rawdanowiczów, niezwykle wzruszający Richard Mataska (laureat koncertów „Polskie Kwiaty”), jak i też z muzyczno-poetyckim repertuarem Marta Kaczmarek, której na gitarze towarzyszył Irek Kurasik.

Występy autorskie z własną muzyką to: Victor Janisiow z zespołem, czyli Victor Jay Ensemble, Livska czyli Olivia Puchalska a też The Clunk Orchestra. Sammer Bartczak uzupełniła popołudniowy program przebojami polskiej estrady.

Wieczorna część konkursowa PolMusicA również została wypełniona dodatkowymi występami, w tym zespołu tanecznego Polonez, arii Amelii Wawrzon z akompaniamentem Konrada Olszewskiego, akordeonu Richarda Stacewicza, jak również występem jednego z jurorów konkursu, skrzypka Adama Piechocińskiego.

Prowadzącymi na scenie festiwal jako MC byli Daniel Bolkunowicz oraz w części wieczornej Klara Rawdanowicz, która z wielką gracją umiała wypełnić luki techniczne, które powstały podczas połączeń on-line z Polską.

Festiwal niewątpliwie udany choć brakowało nam wszystkim tej gwarnej, radosnej atmosfery placu Federation Square. Zastąpiła ją jednak aura artystyczna, która nigdy przedtem nie była tak silnie skondensowana w jednym miejscu na FedSq poprzez wiele polonijnych, bliskich miejsc w całej Australii.

Program Polish Festival @ Deakin Edge 2021 – 14 Nov, 11am – 8.30 pm (.PDF)  

 

Rok 2022

Polski Festiwal w 2022 roku powrócił na plac Federation Square w tradycyjnej pełnej wersji, otwartej dla wszystkich odwiedzających, zarówno przy głównej scenie wraz ze stoiskami handlowymi; w pasażu w pobliżu rzeki Yarra oferującym przysmaki kuchni polskiej wraz z Karczmą, jak i w Sali koncertowej The Edge. Powróciły również stoiska organizacji polonijnych, ogródek dziecięcy Kid Stop a i też Folk Stop z wyrobami rękodzielniczymi.

Szczególną zmianą w tej edycji festiwalu była data wydarzenia. Po raz pierwszy Komitet Festiwalu eksperymentalnie zdecydował się na Sobotę. Z perspektywy czasu pozwoliło to uchwycić równice organizacyjne oraz dostępność festiwalu. Zarówno pogoda, jak i publiczność dopisały wyjątkowo tego dnia i na powrót plac wypełnił się polską mową. Oczywiście zmiana z niedzielnego na sobotnie świętowanie polskości w Melbourne wymusiła pewne zmiany programowe ale i też dodała pewne nowe możliwości, jak koncerty wieczorne. I pomimo że festiwal rozpoczął się nieco później bo o 11-tej a zakończył dopiero po godzinie 21-ej to do festiwalowej historii przejdzie jako najdłuższy.

Tak jak w uprzednich latach, organizatorzy szczelnie wypełnili program całodniowego festiwalu. Tradycyjnie poranne występy na scenie głównej to prezentacje polskich szkół sobotnich. Przeplecione one oby występami Ryszarda Stacewicza na akordeonie i występami chóru dziecięcego pod batutą Magdaleny Biadala-Sahingoz.

Nieodparty urok corocznych festiwali to też występy zespołów tanecznych, które zawsze mają ciekawe propozycje i nowe, kolorowe aranżacje tańców ludowych. Obok znanych nam zespołów Polonez i Łowicz po oficjalnym otwarciu zaprezentował nam się również ukraiński, miły gość, zespół Lehenda. A dla wytrwałych w folkowych hołubcach i chcących spróbować swoich tanecznych sił organizatorzy przewidzieli warsztaty taneczne, które poprowadziły Jacqui Paskiewicz & Natalie Gasz. Część muzyczną popołudniową i wieczorną zapewnili nam m.in. artystyczni goście z Polski. Z lekkością i gracją przez piosenki 20-lecia międzywojennego poprowadziła nas Małgorzata Kustosik – sopran oraz Marcin Drzażdżyński – tenor. Zespół folkowy Vechi Acum prezentując swój autorski album sięgnął również po znane i lubiane przez Polonię przeboje góralskiej muzyki. Bo kto nie kocha „Lipki zielonej”?! Świetnie te występy uzupełnił polski duet wokalny Marek Ravski & Emilia Strzelecka wpisując w nie hity polskiej muzyki scenicznej w programie „Piosenki z kapelusza”.

Tradycyjnie też scena The Edge zaprezentowała swój odrębny program. Występy laureatów PolMusicA 2022 konkursu muzycznego promowały tego roku pamięć wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszkę. Nie mogło więc zabraknąć opery polskiej. Tutaj przy akompaniamencie Konrada Olszewskiego wspomniany już duet Małgorzaty Kustosik wyczarowywał najwspanialsze arie. Nie zabrakło literatury i obecności znakomitych pisarzy – Jan Maszczyszyn eksponował swój zbiór przez cały dzień festiwalu, natomiast Bogumiła Żongołłowicz z właściwym profesjonalizmem swojego warsztatu literackiego opowiedziała nam o najnowszej biografii Andrzeja Chciuka. Naturalnie na tej scenie również byli obecni goście z Polski, Marek Ravski z Emilią Strzelecką ciekawie uzupełnili program przebojami polskimi zaś na zakończenie popołudniowego programu mogliśmy zobaczyć śmiałe propozycje muzyczne Rodzine Rawdanowicz od klasyki do jazzu. Wieczorne prezentacje to podwójny koncert, pierwszy autorski Vechi Acum z albumem „Sen Maricky”, przyjętym bardzo ciepło, gdzie szczególnie podziwiano głos Wojtka Bochenka oraz akordeon Kuby Hubickiego oraz część zamykająca „The Spirit of Poland” z plejadą melboureńskich gwiazd która ze względu na potknięcia zespołu technicznego będzie jeszcze powtórzona. Niemniej jednak świetny zespół Scotta Griffiths udźwignął niedogodności i wraz ze znakomitymi wokalistami z powodzeniem zakończył dzień festiwalowy.  

 

Rok 2023

Dziewiętnasty Polski Festiwal na Federation Square, jaki miał miejsce w Melbourne w niedzielę 12 listopada 2023 roku, okazał się być kolejnym, wielkim sukcesem. Sądzę, że nie tylko dla mnie, ale i dla całe polskiej społeczności w Melbourne, stał się niezwykle bogatym dopełnieniem obchodzonego dzień wcześniej Polskiego Narodowego Święta,105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Od 10.00 do 17.00 naliczono nas na tym centrum placu w Melbourne 25 tysięcy.

Zazdroszczą nam inne narodowości. Podziwiają nasz rozmach i wytrwałość rodowici Australijczycy. Trudno się im dziwić, bo jest to największy etniczny festiwal w Wiktorii, organizowany z niegasnącą determinacją już przez 19 kolejnych lat, niezmiennie i z ciągle radosnym zaangażowaniem setek wolontariuszy. Zazdroszczą nam też pogody. Jak dotychczas nigdy nas nie zawiodło słońce i przyjemna temperatura.  A nie da się ukryć, że to właśnie od aury zależy sukces festiwalu, organizowanego pod gołym niebem w samym centrum miasta. Podobno Komitet Organizacyjny Festiwalu, kończąc każdego roku długie miesiące przygotowań modli się o dobrą pogodę. Jak dotychczas widać, że skutecznie. Prawdopodobnie ten zbiorowy wysiłek i jedność polskiej rodziny w Wiktorii podoba się też i Bogu.

I jak co roku znowu pojawiły się tysiące polskich rodzin z dziećmi w różnym wieku, młodzież w biało czerwonych kolorach, ludzie o różnych przekonaniach, wyznaniach i statusie społecznym, ci mówiący jeszcze dobrze po polsku i nieznający już języka swoich przodków. I znowu na festiwalowej estradzie występowały w oryginalnych programach polskie szkoły sobotnie, tańczył zespół „Polonez” i „Łowicz” oraz bardzo ciepło przyjęty ukraiński zespół „Lechenda”. Nie zabrakło DJ-a, muzycznych i wokalnych atrakcji oraz popularnej lekcji polskiego tańca dla publiczności. Nad Yarrą zaś, gdzie długie kolejki czekały na polskie posiłki, a karczma pękała w szwach, umilano ludziom czas rozrywkową muzyką. Tymczasem w teatrze „The Edge” jedna muzyczna sensacja goniła następną: po prezentacji laureatów konkursu PolMusicA 2023, zaprezentowano recital Konrada Olszewskiego, po nim zabawiał dzieci Artur Gotz z Polski, zdumiały widownię polskie i gruzińskie melodie,  zachwyciły występy światowej sławy Kwartetu „Orawa” i pianistki z Polski, Aleksandry Świgut, w jazzowym wykonaniu Chopina oczarowała widownię rodzina Rawdanowiczów, nie zabrakło też sopranowych arii w wykonaniu Madelaine Turewicz i hołdu złożonego śp. Tomaszowi Śpiewakowi przez kwartet saksofonowy o nazwie „Clinch” wykonujący skomponowane przez niego utwory, a ponieważ widownia nie miała jeszcze dosyć, dlatego „po godzinach”, aż do 19.00, szalała kapela „Polish Extravaganza Band” wraz ze znanymi polonijnej społeczności solistami.  Podobno takiej muzycznej uczty na scenie „The Edge” jeszcze w historii Polskiego Festiwalu nie było.

Dzieci oczywiście miały swój „Kidstop”, w tym roku znacznie powiększony i ciągle pełny. Był też „Folkstop” i 22 różne stoiska, informacyjne, handlowe i promocyjne. Były też ciekawe wystawy w „The Edge”. Było więc, gdzie się zatrzymać, coś ciekawego kupić, czegoś się dowiedzieć, coś obejrzeć i znowu spotkać i pogwarzyć ze znajomymi i przyjaciółmi, których się już dawno nie widziało.

Było też oficjalne otwarcie Festiwalu z oficjalnymi krótkimi przemowami przedstawicieli wiktoriańskich i miejskich władz oraz Pana Macieja Chmielińskiego, ambasadora Rzeczpospolitej w Australii, który pełnił w tym roku rolę patrona Festiwalu i przy tej okazji po raz pierwszy odwiedził naszą metropolię. Pojawili się też na scenie oficjalni goście z Polski, a przedstawiciel ukraińskiej społeczności w Melbourne swoim spontanicznym wystąpieniem wzruszył do łez licznie zebranych słuchaczy, dziękując Polakom i Polsce za niebywale hojną i wytrwałą pomoc udzielaną temu umęczonemu narodowi. Nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego hejnału z wieży mariackiej, pięknie i na żywo prezentowanego przez niezastąpionego Dominika Rawdanowicza.

Niech mi wolno będzie na łamach naszych polonijnej przekazów podziękować niewielkiej grupie wolontariuszy, stanowiących Komitet Organizacyjny Festiwalu.  W pięknym, co roku nowym i bardzo atrakcyjnym „Programie Festiwalu”, tym razem liczącym aż 28 stron, rozdawanym jak zwkle za darmo, na stronie szóstej czytamy, że w tegoroczny Polski Festiwal był zorganizowany został przez następujące osoby: Jan Szuba (prezes), Izabela Kobylańska (wice-prezes), Natalia Niekrasz (sekretariat), Joanna Merwart (skarbnik), Jennifer Badzaj (koordynator artystyczny na głównej estradzie), Grzegorz Machnacki (koordynator artystyczny w „The Edge”), Andrzej Bołkunowicz (koordynator wszystkich stoisk i wystawców), Katarzyna Lisaj („Kidstop”), ks. Mariusz Han SJ (Multimedia, Witryna, Program i ulotki), Lucyna Bąk (koordynator wolontariuszy) i ks. Wiesław Słowik SJ (kapelan). Pomagało im zapewne wielu przyjaciół, a przed nimi, na sukces tego niezwykłego przedsięwzięcia pracowali także inni. Niezwykli to ludzie, o wielkim sercu i niegasnącej odwadze. Oczywiście, bez udziału polskich dzieci, zespołów tanecznych, artystów, muzyków, konferansjerów, biznesu, gastronomii i wystawców nie potrafiliby dokonać tak pięknego dzieła. Nie mniej, jednak tej jedenastoosobowej grupie wspaniałych ofiarnych ludzi należą się ogromne brawa, wyrazy naszej szczerej wdzięczności i serdeczne gratulacje. O 17.30 w zabytkowym kościele św. Augustyna przy Burke St. w City dziękowano za nich Bogu polską Mszą świętą, odprawianą już tradycyjnie na zakończenie Festiwalu.

Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się znowu za rok w tym samym miejscu i o tej samej porze na takim samym, a może jeszcze wspanialszym, bo już jubileuszowym, XX Polskim Festiwalu na Federation Square, no i że organizatorom nie zabraknie sił, odwagi oraz życzliwej współpracy i wsparcia nas wszystkich.

Remigiusz Kędra

 

Polish Festival Fed Square 2023

 

Bringing a taste of Poland to the heart of Melbourne

The Polish Festival @ Fed Square is a celebration of Polish culture in Melbourne. It is Australia’s largest annual Polish not-for-profit community event. All the Polish entertainment, hospitality, and cuisine in one place on the one day.

From its inception, the Festival’s aim has been to bring a taste of Poland to Melbourne. We want to showcase Polish culture to the greater Victorian population via one event on the Polish community calendar that caters to all demographics whilst brings all Polish community groups together.

Our aim is to ignite a little bit of the Polish in everyone who visits our festival.  

Check out our Festival guide to see all of the things that will be happening at the Polish Festival @ Fed Square on Sunday!

Polish Festival Booklet 2023 (.PDF – 5 Mb)
Polish Festival Booklet 2023 (.PDF – 12 Mb)
Polish Festival Booklet 2023 (.PDF – 76 Mb)  

 

Main Stage Program – 2023

10:00 am Festival Welcome – Dani Paszkiewicz, Daniel Bolkunowicz

10:05 am Children’s Program

      – Polish Saturday School, Rowville (Marshal Józef Piłsudski) – Polska Szkoła Jest Wesoła – Polish School is Cheerful – Melbourne Polish Children’s and Youth Choir – Polish School in Albion (Świętego Jana Pawła II) – W Wiosennym Nastroju / In a Spring Mood – Polish Saturday School, Essendon (Maria Konopnicka) – Legendarny Krakow / Legendary Krakow – Polish Saturday School, South Melbourne (Tadeusz Kosciuszko) – W Krainie Bajek / In the Land of Fairy Tales – Melbourne Polish Children’s and Youth Choir – Polish Saturday School, St Albans (Mikołaja Kopernika)- Celebrating 550 Years Since the Birth of Copernicus

11:35 am Late Morning Entertainment

       – The Rawdanowicz Family Band – Medley of Polish Songs – Sylvia Styczeń – Vocalist – Lowicz Polish Vocal – Dance Ensemble (Melbourne) – Choir performance

12:30 pm Folkloric Entertainment

       – Lehenda Ukrainian Dance Company

1:00 pm Official Opening of the Polish Festival @ Fed Square

1:30 pm Folkloric Entertainment

      – Lowicz Polish Vocal – Dance Ensemble (Melbourne) – Polonez Song and Dance Ensemble, Melbourne

3:05 pm Dance Workshop with Jacqui Paszkiewicz

3:20 pm Afternoon Entertainment

       – The Polish Extravaganza Band – Victor Janisiow and band – Artur Gotz (Poland) – DJ Mark

5:00 pm Official close of the Festival

     5:30 pm Mass at St. Augustine Parish, 631 Bourke Street, Melbourne

All day  Richard Stacewicz – Accordion, Yarra Terrace

 

The Edge Program – 2023

11:00 am Winners of the PolMusicA Competition

11:45 am Konrad Olszewski – Piano Recital (P. Gringer, N. Kapustin, F. Chopin)

12:00 pm Artur Gotz (Poland)

      – Green Nikola and Other Songs – Musical Concert for Children

1:00 pm Official Opening of the Polish Festival @ Fed Square – Main Stage

1:30 pm Zosia Kaszubska and Gosia Kaszubska

      Acclaimed Melbourne vocal ensemble Tsinskaro share the traditional folk songs of Poland and Georgia

2:00 pm Friends of Chopin Australia – Part I – Paderewski Tour 2023

      – Orava Quartet (Australia) & Aleksandra Świgut (Poland) – Chopin, Penderecki & Kilar

2:45 pm Clinch Saxophone Quartet

      – Tribute to Tomasz Śpiewak (Polish Composer in Australia)

3:15 pm Friends of Chopin Australia – Part II – Paderewski Tour 2023

      – Orava Quartet (Australia) & Aleksandra Świgut (Poland) – Penderecki & Chopin

3:45 pm Opera Recital with Mezzo-Soprano Madeleine Turewicz

      – Accompanied by Dana Czarski on piano

4:00 pm Musical Presentation of the Rawdanowicz Family Band & Chopin Jazz Ensemble

      – Medley of Polish Songs

4:45 pm Polish Literature in Australia

      – Video presentation of the literary works by Sci-fi writer Jan Maszczyszyn

5:00 pm Evening Gala Concert

      – The Polish Extravaganza Band Iconic Polish hits from the last six decades

5:30 pm Na zakończenie Polskiego Festiwalu na Fed Square w kościele św. Augustyna przy 631 Bourke St. w City odprawiona zostanie polska Msza święta.
 
      W tym historycznym kościele już w 1951 roku gromadzili się Polacy osiedlający się  po wojnie w Melbourne. W gościnnych murach tego niewielkiego kościoła znaleźli swój duchowy dom zanim przenieśli się na stałe do kościoła Świętego Ignacego w Richmond. Dziś wracamy w jego mury, by podziękować Bogu za nasz Polski Festiwal i za całą Wiktoriańską Polonię.
 
 

ORGANIZATORZY POLSKIEGO FESTIWALU @ FED SQURE KOLEJNI CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Joanna Merwart (2005 – do chwili obecnej)
ks. Wiesław Słowik SJ OAM (2005 – do chwili obecnej)
Aleks Terech (2005 – 2017) (Prezes)
George Papuga (2005 – 2015) (Prezes)
Jan Szuba (2005 – 2014) (współtwórca i pierwszy długoletni prezes), (2023 – obecny Prezes)
Izabella Kobylańska (2005 – 2014), (2023 – do chwili obecnej)
Elżbieta Dziedzic (2005 – 2014)
Helena Sosnowska (2005 – 2009)
Krystyna Kisiel (2005 – 2007)
Iga Bajer (2007 – 2017)
Stanisław Mozel (2007 – 2016)
Mateusz Buczko (2008 – 2011)
Marcin Piechowski (2011 – 2014)
Dorota Bąkowska (2011 – 2014)
Daniel Szuba (2012 – 2015)
Monika Paszkiewicz (2014 – 2022) (Prezes)
Katarzyna Czyrek (2014 – 2018) Irena Łobaza (2015 – 2022)
Irena Łobaza (2015 – 2022), , (2023 – until now)
Katarzyna Lisaj (2015 – do chwili obecnej)
Grzegorz Machnacki (2015 – do chwili obecnej)
Dominika Sikorska (2015 – 2018)
Katarzyna Bebejewska (2015 – 2019)
Katarzyna Koło (2016 – 2019)
Alex Łobaza (2016 – 2020)
Renata Stanisławska-Nowak (2017 – 2020)
Magdalena Opalińska (2017 – 2020)
Jennifer Badzaj (2017 – do chwili obecnej)
Natalia Niekrasz (2021 – 2023)
Andrzej Bołkunowicz (2018 – 2023)
ks. Mariusz Han SJ (2019 – do chwili obecnej)
Viktoria Obiegło (2019 – 2022)
Dorota Bacal (2020 – 2020)
Lucyna Bąk (2023 – do chwili obecnej)
Grazyna Chochowski (2024 – do chwili obecnej)

 

OBECNY KOMITET ORGANIZACYJNY:

Jan Szuba (Prezes)
Izabella Kobylańska (Vice Prezes)
Natalie Niekrasz (Sekretarz / Koordynator Artystyczny))
Joanna Merwart (Skarbnik)
ks. Wiesław (Tony) Słowik SJ (Kapelan)
Grzegorz Machnacki (Koordynator Artystyczny)
Irena Lobaza (Koordynator Stoisk)
Katarzyna Lisaj (KidStop)
Grazyna Chochowski (KidStop)
ks. Mariusz Han SJ (Projektant Multimedialny/Website)
Irena Łobaza (Koordynator Marketingu)
Lucyna Bąk (Koordynator Woluntariuszy)