Uncategorized

Historia Festivalu

ZAŁOŻENIA I CELE

Polski Festiwal @ Federation Square będzie doroczną imprezą niedochodową, organizowaną nieodpłatnie przez wolontariuszy, celem ukazania, podtrzymania i promocji polskiej kultury i sztuki tworzonej przez kolejne pokolenia Polaków osiadłych w Australii.

Wstęp na Festiwal będzie bezpłatny, a drukowany co roku Program Promocyjny rozdawany będzie za darmo.

Organizowany w centrum Melbourne, na placu otwartym dla całej wielokulturowej społeczności tego miasta, ma jednoczyć wszystkie pokolenia, wyznania, organizacje, przekonania i społeczne statusy polskiej grupy etnicznej.

Zrozumiałym poparciem cieszyć się będą polskie dzieci i młodzież, zespoły taneczne, muzyczne i teatralne oraz polskie organizacje społeczne, od wielu lat podtrzymujące polskość na antypodach.

Zgodnie z wymaganiami stanu Victoria Polski Festiwal winien promować jedynie polską kulturę, muzykę, sztukę, kuchnię, trunki i obyczaj. Inne grupy etniczne mogą wystąpić gościnnie.

HISTORIA FESTIWALU

Rok 2004
NARODZINY POLSKIEGO FESTIWALU W MELBOURNE

Aby spopularyzować i ożywić Wiktoriańskie Muzeum Emigracyjne, mieszczące się w zabytkowym budynku przy Flinders St. w City, dyrekcja tego Muzeum zdecydowała się prezentować co roku w swoich podwojach kolejną grupę etniczną.  W 2004 roku zaproszono Polaków. O przeprowadzenie koniecznych negocjacji i planów, przygotowanie społeczeństwa oraz organizację pierwszego „Polskiego Dnia” w Muzeum Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii delegowała dwoje członków Prezydium: panią Joannę Merwart i księdza Wiesława Słowika SJ. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Zaangażowanie polskiego społeczeństwa i czynny udział wszystkich polonijnych grup były imponujące. Dyrekcja Muzeum nigdy wcześniej ani potem nie odnotowało tak wysokiej frekwencji i tak dużej aktywności.

Atmosferę i rozmach tego Festiwalu utrwalono na filmie dostępnym na naszej witrynie (zobaczysz TUTAJ).

Podsumowano go także w „Tygodniku Polskim” (przeczytasz TUTAJ).

 

Rok 2005
PIERWSZY POLSKI FESTIWAL @ FEDERATION SQUARE

Widząc społeczny odzew w Muzeum Emigracyjnym, świadczący o zapotrzebowaniu na nową formę celebrowania polskości na antypodach, ks. Wiesław Słowik SJ zaproponował dziesięcioosobowej grupie młodych działaczy społecznych przymierzenie się do organizacji dużego Polskiego Festiwalu na Federation Square. Pierwsze spotkanie założycielskiej grupy odbyło się w Richmond w styczniu 2005 roku. Obowiązki prezesa i reprezentowanie Komitetu Organizacyjnego przyjął na siebie pan Jan Szuba. Dzięki skutecznym negocjacjom z dyrekcją Federation Square polskiej grupy etnicznej przyznano trzecią niedzielę listopada.  Rezerwację, uzależnioną od wypełnienia zobowiązań i przestrzegania określonych warunków, ponawiać trzeba każdego roku.

Siedem kolejnych Festiwali, od 2005 do 2012 roku, organizatorzy wystawili pod auspicjami Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, korzystając z jej konta bankowego i posiadanych ubezpieczeń społecznych wydarzeń.

W 2013 roku powołano do istnienia niezależną organizację („Komitet Organizacyjny Polskiego Festiwalu na Federation Squre”), wchodzącą w skład Federacji i z nią ściśle współpracującą.

Misją, jaką sobie młodzi organizatorzy wyznaczyli już w pierwszym roku, było wystawianie dorocznej wielobarwnej prezentacji polskiej kultury, muzyki, sztuki, kuchni i obyczaju wszystkim mieszkańcom wielokulturowego Melbourne oraz odwiedzającym to miasto wielonarodowym turystom.

Mieli nadzieję, że w niedzielę, 20 listopada 2005 roku, przybędzie na Festiwal co najmniej 3 tysiące zainteresowanych polskością osób. Tymczasem przybyło ich ponad 23 tysiące.

Jak na łamach „Tygodnika Polskiego” oceniono ten pierwszy Polski Festiwal w Melbourne, przeczytasz TUTAJ.

 

Rok 2006

19 listopada 2006 roku Polski Festiwal na Federation Square gościł już ponad 32 tysiące osób. Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu, reprezentujący premiera Wiktorii Hon. John Pandazopoulos stwierdził, że dobrze mu znana i wielokrotnie większa grecka społeczność etniczna w Melbourne mogłaby się wiele nauczyć od Polaków.  Oprócz niego głos zabrał Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, J.E. Jerzy Więcław oraz prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, pan Krzysztof Łańcucki. Dzięki panu Tadeuszowi Matkowskiemu, właścicielowi Puma Media, ciekawą filmową relację z tego Festiwalu obejrzały w TVP „Polonia” miliony Rodaków w Polsce i poza jej granicami.

Film ten jest dostępny na naszej witrynie w sekcji „filmów” (zobaczysz TUTAJ)

Jak na wiele miesięcy wcześniej zapraszano na ten Festiwal zobaczysz poniżej (przeczytasz TUTAJ)

 

Rok 2007

18 listopada 2007 roku w Polskim Festiwalu wzięło udział już 40 tysięcy osób. Po porannych burzach wyszło słońce i temperatura sięgnęła 37 stopni. Po raz pierwszy na Festiwalu pojawił się „Kidstop” oferujący maluchom wiele ciekawych atrakcji. W pierwszej festiwalowej akcji charytatywnej zebrano $585 na sierociniec dla chorych na Aids dzieci w afrykańskim Kassisi. W oficjalnym otwarciu premiera Wiktorii reprezentował minister James Merlino; Polskę, dr Ryszard Sarkowicz, Konsul Generalny RP z Sydney; Zarząd Miasta Melbourne, sam pan burmistrz John So, Stanową Opozycję Parlamentarną, senator Nicholas Kotsiras, a polską społeczność w Wiktorii Prezes Federacji pan Krzysztof Łańcucki.

Oprócz polskich szkół sobotnich, przedszkola („krasnoludki”), „Iskierek” z Rowville, hufców harcerskich, Towarzystwa Chopinowskiego, kilku kapeli, cenionych muzyków, popularnych solistów i grup folklorystycznych: „Łowicza”, „Beskidów” i „Poloneza” na festiwalowej estradzie wystąpił także gościnnie australijski zespół wokalny „Rubies in the Kitchen” oraz zespół „Lajkonik” z Sydney. Dzięki skutecznej inicjatywie przedsiębiorczych organizatorów ogłoszenia o Polskim Festiwalu pojawiły się w tym roku w wielu popularnych australijskich publikacjach, rozgłośniach radiowych i w Internecie.

Dokumentalny Film produkcji EMI Products zobaczysz TUTAJ 

O tym, jak zapraszano polską publiczność na kilka dni przed Festiwalem przeczytasz TUTAJ

 

Rok 2008

Oficjalne dane Federation Square donosiły, że 16 listopada 2008 r. w Polskim Festiwalu wzięło udział, podobnie jak rok wcześniej, 40 tysięcy osób. Nowością był pokaz polskich filmów fabularnych w ACMI, mieszczącym się przy festiwalowym placu. W oficjalnym otwarciu po wprowadzeniu prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, pana Krzysztofa Łańcuckiego, przemawiali: nowy ambasador RP w Australii, JE prof. Andrzej Jaroszyński i Hon Louise Asher, zastępczyni lidera Wiktoriańskiej Opozycji, a oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał, reprezentujący premiera Wiktorii, minister James Merlino. Ponad 300 artystów, muzyków, tancerzy i wokalistów w bardzo różnym wieku, bez najmniejszego wynagrodzenia zapewniło wiele radości polskiej i wielokulturowej widowni.

Artykuł zapraszający rodaków na Festiwal 2008, opublikowany tydzień wcześniej w Tygodniku Polskim przeczytasz TUTAJ

 

Rok 2009 

Oficjalna liczba uczestników tegorocznego Festiwalu sięgnęła 35 tysięcy. Uznano go za jeden z największych etnicznych festiwali w Australii. Oficjalnego otwarcia w imieniu premiera Wiktorii dokonał stanowy minister James Merlino; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reprezentował przybyły z Sydney Konsul Generalny, Pan Daniel Gromann, a parlamentarną opozycję reprezentował senator Nick Kotsiras. Pośród oficjalnych gości nie zabrało także Jose Alvareza, dyrektora Wiktoriańskiego Departamentu Emigracji, przedstawicielki federalnej Komisji do spraw wielokulturowości oraz wiktoriańskiego Konsula Honorowego, dr. Łuk Koziki. Rolę gospodarza pełnił ponownie prezes Federacji, pan Krzysztof Łańcucki. Wydrukowano, jak co roku, 10 tysięcy 32-stronicowedgo atrakcyjnego Programu i rozdawano go za darmo.

Całkowity koszt wystawienia Festiwalu wyniósł w tym roku $45,791. Największym wydatkiem było wynajęcie Federation Square ($27,613). Organizatorzy dziękowali za finansową pomoc: Wspólnocie Polskiej ($4,000), Konsulatowi Polskiemu w Sydney ($3,500), Fundacji Bluma ($3,000), Victorian Multicultural Commission ($2,000) i wystawcom stoisk, opłacających swój udział. Festiwal cieszy się od początku bezpłatnym wsparciem polskich mediów w Melbourne. Ponieważ dla wielu młodych uczestników zbyt wcześnie następowało zakończenie Festiwalu (17.00) postanowiono go przedłużyć tak zwaną „afterparty”, zorganizowaną w Transport Bar na Federation Square. Bawiono się w nim po polsku do późnej nocy.

OSKI-Pictures nakręcił filmowy dokument (zobaczysz TUTAJ)

A jak w polskiej prasie i radio oraz na oficjalnej stronie Festiwalu zapraszano w tym roku mieszkańców Melbourne do przybycia na Federation Square przeczytasz TUTAJ

 

Rok 2010

W niedzielę, 21 listopada 2010 roku Polski Festiwal na Federation Square odwiedziło ponad 38 tysięcy osób. Ponad 400 artystów wystąpiło na festiwalowych estradach. Pośród nich zatańczył gościnnie zespół „Oberek” z Hobart. Na centralnej estradzie wystąpiła także Magda Szubańska, znana w Australii i bardzo popularna aktorka komediowa, a festiwalowe atrakcje zakończyła niezwykle ciepło przyjęta Kapela Staśka Wielanka, przybyła prosto z Warszawy. Półtoragodzinnym koncertem zachwyciła publiczność. Nowością tegorocznego Festiwalu był także gromko oklaskiwany i profesjonalnie prezentowany Pokaz Mody polskiej projektantki, Dorothy Jelonkiewicz. Tego roku zwiększyła się liczba wystawców i stoisk gastronomicznych, a bardzo duży namiot z napisem „Kidstop” przyciągał mnóstwo dzieci. Tradycyjnie, o 13.00, odegranym na trąbce krakowskim hejnałem z wieży Mariackiej rozpoczęło się oficjalne otwarcie Festiwalu, trwającego od godziny 10.00. Pośród oficjalnych gości, witanych przez prezesa Federacji, pana Krzysztofa Łańcuckiego, znaleźli się: senator Rob Hulls, reprezentujący premiera Wiktorii, senator Nick Kotsiras, reprezentujący stanową opozycję, Daniel Groman, Konsul Generalny RP w Australii oraz Jose Alvares (dyrektor Departamentu Emigracji), Paul Farrell (Departament Emigracji), Sylwia Greda-Bogusz (Wielokulturowa Komisja Doradcza) i dr. George Łuk-Kozika (Konsul Honorowy RP w Melbourne). Festiwalowe koszulki, jak co roku, cieszyły się popularnością, a „afteparty” urządzono w tym roku w „Beer Delux”.

Polski Festiwal na Federation Square w 2010 roku został utrwalony w kilku zapisach filmach. Oto linki do tych dokumentów:

Festiwal 2010 EMI Products Australia part 1
Festiwal 2010 EMI Products Australia part 2
OSKI Pictures part 1 (Koncert Kapeli Staśka Wielanka)
OSKI Pictures part 2

 

Rok 2011

Tegoroczny Polski Festiwal pobił wszelkie dotychczasowe rekordy i został ogłoszony największym festiwalem na Federation Square. Wzięło w nim udział 62,784 osoby. Rok wcześniej, przed wyborami do stanowego parlamentu, przedstawiciel parlamentarnej opozycji, senator Nick Kotsiras, w swoim oficjalnym przemówieniu złożył obietnicę, że jeśli wybory wygra jego Liberalna Partia to będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie w wysokości 100 tysięcy dolarów, ponieważ tego rodzaju społeczna działalność, jaką dla całego społeczeństwa prezentujemy, zmagając się co roku z rosnącymi kosztami, będzie przez nowy rząd szczególnie doceniona. Liberałowie wygrali wybory. Zmienił się rząd Wiktorii i obietnicy dotrzymano, ale pod warunkiem, że zaoferowana suma będzie rozłożona na dwa kolejne lata i że co najmniej 30% tego grantu powinno być wydane na szeroką reklamę naszego Festiwalu. Zgodnie z postawionymi warunkami organizatorzy zatroszczyli się o okazałą, kosztowną promocję Polskiego Festiwalu w codziennej prasie i lokalnych australijskich mediach społecznościowych, co zaowocowało wielką frekwencją.

Komitet Organizacyjny postanowił także zmniejszyć znacząco opłaty udziału w Festiwalu wszystkim wystawcom i organizatorom stoisk gastronomicznych. Wprawdzie tego też roku wzrosły znacząco opłaty za wynajęcie Federation Square, ale organizatorom udało się wygospodarować także niewielkie, jednorazowe wsparcie dla wszystkich grup tanecznych, szkół sobotnich, zespołów, muzyków, solistów i grup artystycznych. Były to symboliczne sumy mające wyrazić wdzięczność blisko 400 artystom za ich dotychczasową ofiarną służbę społeczną. Tego roku wprowadzono nowe ważne stoisko o nazwie „Folkstop”, promujące rękodzielnictwo i różne formy kulturowej i artystycznej działalności Polaków w Wiktorii.

Zorganizowano także, przy współpracy Polskiej Fundacji Artystycznej tygodniową wystawę prac malarskich polskich artystów z Melbourne w lokalnej galerii sztuki. Festiwal otworzył Nick Kotsiras, minister emigracji i wielokulturowości w nowo wybranym rządzie stanowym w obecności przedstawiciela opozycji parlamentarnej, Konsula Generalnego RP, Daniela Gromanna i przedstawiciela burmistrza miasta Melbourne.

Reminiscencje tego okazałego Festiwalu możemy obejrzeć na filmie dokumentalnym OSKI-Pictures (obejrzysz TUTAJ)

 

Rok 2012

W niedzielę, 18 listopada 2012 roku w Polskim Festiwalu na Federation Square wzięło udział 52,289 osób. Oprócz głównej festiwalowej estrady i niewielkiej estrady nad Yarrą zdecydowano w tym roku wynająć także Deakin Edge, nowoczesny teatr należący do Federation Square, aby ubogacić artystyczne prezentacje festiwalowe. Świetnie wyposażona scena i teatralne zaplecze Deakin Edge umożliwia promocję bardziej kameralnej muzyki, śpiewu, poezji, kabaretu i różnych form teatralnych. Korzystając z tej możliwości Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii wystawiło niezwykle popularny koncert „Polskie Kwiaty”, a teatralna grupa „Via-a-vis” z Sydney Kabaret Starszych Panów. Do udziału w tegorocznym Festiwalu zaproszono litewską grupę etniczną. Reprezentował ją na głównej estradzie zespół litewskiej pieśni i tańca „Gintaras” bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, a w otwarciu Festiwalu wziął także udział Dennis Gaylard, prezes Stowarzyszenia Litwinów w Wiktorii.

Honor oficjalnego otwarcia Festiwalu powierzono Nick’owi Wakeling, członkowi wiktoriańskiego parlamentu, długoletniemu przyjacielowi Polaków. Przemawiali także: Ambasador RP w Australii, prof. Andrzej Jaroszyński, Jude Perera reprezentujący wiktoriańską opozycję parlamentarną i Cr Ong z ramienia burmistrza miasta Melbourne i lokalnych władz samorządowych. W tym roku postanowiono także wprowadzić obyczaj podejmowania oficjalnych gości skromnym lunchem. Ponieważ z roku na rok raptownie rosną koszty urządzenia Festiwalu, organizatorzy wynegocjowali 10-cio tysięczne finansowe wsparcie od linii lotniczych „Qatar Airways”.

A jak Polski Festiwal na Federation Square w 2012 roku relacjonowano na falach społecznej rozgłośni radia 3ZZZ w Melbourne przeczytasz TUTAJ.

 

Rok 2013

Po 8 latach działalności w ramach Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii organizatorzy Festiwalu po rozważeniu wszelkich racji zdecydowali się usamodzielnić, powołać do istnienia i oficjalnie zarejestrować niezależną organizację o nazwie „Polish Festival Inc.”, biorącą na siebie pełną odpowiedzialność za organizację następnych Festiwali, ale w ścisłej współpracy z Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii, do której należy ponad 40 innych polskich organizacji społecznych. Uchwalono i zarejestrowano Statut, otworzono konto bankowe i na pierwszym walnym zebraniu wybrano zarząd. Prezesem został Jan Szuba, wiceprezesem George Papuga, sekretarzem Aleks Terech, skarbnikiem Joanna Merwart, a członkami zarządu: Izabella Kobylańska, Elżbieta Dziedzic, Iga Bajer, Stanisław Mozel, Marcin Piechowski, Dorota Bąkowska, Daniel Szuba i ks. Wiesław Słowik. Wprawdzie wyjście z finansowej zależności od Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, na którego czele stanął nowy prezes, pozbawiło Festiwal publicznego ubezpieczenia, na które trzeba było znaleźć dodatkowe fundusze w wysokości sięgających $10.000, ale zwiększyło organizacyjną mobilność, usprawniło decyzyjność i zwolniło Biuro Federacji z rosnących obciążeń związanych z organizacją Festiwalu.

W Festiwalu wzięło udział ponad 50 tysięcy osób i około 400 polskich artystów, muzyków i tancerzy występowało na festiwalowych estradach. Pośród zaproszonych gości festiwalowych folklorystyczny zespół „Liptar” promował Słowacką Grupę Etniczną w Wiktorii, a popularny australijski zespół akordeonistów podkreślał wielokulturowość naszej metropolii. O rosnącym prestiżu Polskiego Festiwalu na Federation Square świadczyła też liczba oficjalnych gości biorących udział w oficjalnym jego otwarciu. A byli to: Alan Tudge (szef sekretariatu premiera Australii), Nick Wakelling (sekretarz gabinetu premiera Wiktorii), Paweł Milewski (nowomianowany Ambasador RP w Australii), Adam Drahan (nowy prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii), Beverley Pinder-Mortimer (reprezentujący samorząd miejski i pana burmistrza), Jude Perera (z wiktoriańskiej opozycji parlamentarnej), Hass Dellal (zastępca dyrektora państwowego radia SBS), Regina Jurkowska (Konsul Generalny RP), Chin Tan (prezes wiktoriańskiej Komisji Wielokulturowości), George Łuk-Kozika (honorowy konsul RP w Wiktorii), Katarina Tomka (prezes Stowarzyszenia Czesko-Słowackiego w Wiktorii) i Adam Radwański (przedstawiciel linii lotniczych „Qatar Air” w Australii. Po oficjalnym otwarciu Festiwalu i pamiątkowych zdjęciach podjęto ich wszystkich polskim obiadem.

Wzrosła aktywność internautów dzielących się wrażeniami z Polskiego Festiwalu, a na YouTube pojawiło się wiele wspomnień. Poniżej jeden z amatorskich filmików, promujących występ Polskiej Szkoły Sobotniej w South Melbourne (oglądniesz TUTAJ).

 

Rok 2014

16 listopada 2014 roku Dziesiąty Polski Festiwal na Federation Squre wydawał się być poważnie zagrożony na skutek całonocnego deszczu, który nie zamierzał ustępować, ale o10.15 wyszło słońce i towarzyszyło już Festiwalowi do końca. Wzięło w nim udział ponad 50 tysięcy osób. Oficjalny patronat nad tym Festiwalem powierzono Ambasadorowi RP w Australii, panu Pawłowi Milewskiemu. Dzięki jego staraniom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce przyznało Polskiemu Festiwalowi na Federation Square medal „Zasłużonych dla Kultury Polskiej”. Przyjmował go w imieniu organizatorów pan Jan Szuba. On też o godzinie 13.00 otworzył ceremonię otwarcia, podczas którego przemawiali: Ambasador RP w Australii, Paweł Milewski, reprezentujący premiera stanowego, Minister Szkolnictwa w rządzie wiktoriańskim, Nick Wakeling, reprezentujący premiera Australii, Toniego Abbotta, senator Scott Ryan, reprezentujący wiktoriańską opozycję parlamentarną senator Khalil Eideh, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Leszek Wikariusz z Brisbane, prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Adam Drahan, z ramienia burmistrza i władz miasta Melbourne, Beverley Pinder-Mortimer, prezes Stanowej Komisji Wielokulturowości, Chin Tan, Konsul Generalny RP, Regina Jurkowska, Konsul Honorowy RP, George Łuk-Kozika, dyrektor etnicznej rozgłośni radia SBS, Peter Khalil oraz Pamela Pavitt, menadżer linii lotniczych Qatar, oficjalnego sponsora naszedgo Festiwalu.

Na obydwu Festiwalowych estradach oprócz wiktoriańskich zespołów „Łowicza” i „Poloneza” wystąpiły: „Wisła” z Brisbane, „Oberek” z Tasmanii oraz dwa zespoły z Sydney „Syrenka” i „Kujawy”. Ostatnią zaś godzinę estradowego programu powierzono najstarszemu zespołowi ludowemu w Polsce, liczącej 110 lat „Istebnej” z Żywieckiego Beskidu. Żywiołową góralską muzyką podbili do reszty serca publiczności. W kinie ACMI wyświetlono film „Oszukane” w reżyserii Marcina Solarza. Zwiększyła się znacznie liczba różnych wystawców i stoisk gastronomicznych, a koszty organizacji Festiwalu przekroczyły sumę $80,000. Jak co roku o godzinie 17.30 dziękowano Bogu podczas Mszy św. odprawianej na zakończenie Festiwalu w historycznym kościele Św. Augustyna przy Burke St., w City, a w Beer Deluxe na Federation Square i w jazzowym klubie Ruby,s przy Lonsdale St. festiwalowa  zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Kilka dni później po podsumowaniu dziesięcioletnich festiwalowych osiągnięć nie bez żalu przyjmowano prośbę „o odpoczynek” i z wdzięcznością żegnano Janka Szubę, Izabellę Kobylańską, Elżbietę Dziedzic i Marcina Piechowskiego. Obiecali wszelką pomoc nowemu Zarządowi.

A oto jak tydzień wcześniej w polskiej prasie zapraszano rodaków na to jubileuszowe wydanie Polskiego Festiwalu w Melbourne (przytasz TUTAJ)

 

Rok 2015

Przygotowania do Polskiego Festiwalu na Federation Square w roku 2015 rozpoczęto od walnego wyborczego zebrania. Wybrano nowy Zarząd Komitetu Organizacyjnego. Funkcję prezesa przyjął dotychczasowy wiceprezes, pan George Papuga, sekretariat objęła Monika Paszkiewicz, a skarbnikiem pozostała nadal Joanna Merwart. Iga Bajer zgodziła się nadal koordynować program artystyczny Festiwalu, Stanisław Mozel obsługę techniczną, Daniel Szuba stronę internetową, publikacje i promocję festiwalu, a ks. Wiesław Słowik duchowe i merytoryczne wsparcie Komitetu.

Do Zarządu przyjęto nowych członków powierzając im konkretne odpowiedzialności: Katarzynę Czyrek (starania o granty i finansowe wsparcie), Katarzynę Bebejewską (podjęcie honorowych gości), Katarzynę Lisaj (organizację Kidstop), Dominikę Sikorską (reklama) i Grzegorza Machnackiego (program artystyczny w Deakin Edge). Był to rok gorączkowych przygotowań do trzynastego narodowego Festiwalu Polskiej Kultury i Sztuki PolArt2015, jaki miał się rozpocząć nad Yarrą za 6 tygodni i podjąć setki młodych artystów z całej Australii.

Oficjalny Program tegorocznego Festiwalu promował PolArt2015 organizowany w Melbourne i zapraszał polską i australijską młodzież do Krakowa na Światowy Dzień Młodzieży z Ojcem Świętym. Na festiwalowej estradzie oprócz polskich szkół sobotnich i melberneńskich zespołów tanecznych zadebiutował zespół Seattle Fix, a w Deakin Edge oprócz dużego bogactwa muzycznych prezentacji odbyła się promocja autobiografii znanej w Australii aktorki Magdy Szubańskiej. Polski Festiwal wzbogacił się o nowe logo autorstwa Piotra Bajera.

Kilkanaście dni przed Festiwalem na łamach Tygodnika Polskiego Komitet Organizacyjny obszernym artykułem zapraszał polską społeczność na Federation Square. Znajdziemy w nim także szczegółowe informacje na temat finansów Polskiego Festiwalu, zapowiedzi przygotowywanego programu artystycznego i praktyczne porady. Warto je przeczytać (TUTAJ).

 

Rok 2016

Podczas walnego zebrania ustalono skład nowego Zarządu Organizacyjnego Polskiego Festiwalu na Federation Square. Pożegnano z wdzięcznością ustępujących członków: Jurka Papugę, Daniela Szubę, Stanisława Mozela. Wrócił Aleks Terech i dołączyły: Kasia Koło i Irena Łobaza. Nowy Zarząd rozpoczął przygotowania w następującym składzie: prezesem został Aleks Terech, sekretarzem pozostała nadal Monika Paszkiewicz, skarbnikiem Joanna Merwart, koordynatorem artystycznym Iga Bajer, jej pomocnikiem Grzegorz Machnacki, Katarzyna Koło przejęła redakcję strony internetowej i obsługę graficzną Festiwalu, Irenie Łobaza powierzono bardzo trudną koordynację stoisk i wystawców, Kasi Lisaj Kidstop, Kasi Bebejewskiej zaproszenie i podjęcie oficjalnych gości, Dominice Sikorskiej reklamę, a ks. Wiesławowi Słowikowi SJ opiekę duszpasterską i rolę doradcy.

Mimo kapryśnej pogody w Festiwalu wzięło udział 37 tysięcy osób. Do „Poloneza” i „Łowicza” z Melbourne dołączyły „Tatry”, chluba Adelajdy i największy polski zespół folklorystyczny w Australii. Bardzo ciepło przyjęto także przybyły z Polski góralski zespół muzyczno-wokalny „Corny Potok”, który w ostatniej godzinie Festiwalu, mimo deszczu, zatrzymał przy sobie rozbawioną publiczność.

Niezwykłą ucztę zgotowano licznej widowni w Daekin Edge. Wystąpili między innymi: aktor i wokalista z Polski, Artur Gotz z bajką dla dzieci i programem patriotycznym, Zofia i Małgosia Kaszubskie oraz Krzysztof Derwiński w programie upamiętniającym Święto Polskiej Niepodległości, znana i ceniona aktorka australijskich scen, Marta Kaczmarek zaprezentowała publiczności monodram poetycki przy akompaniamencie Konrada Olszewskiego, laureat Konkursu Chopinowskiego, Japończyk, Kotaro Nagano i utalentowany sopran, Jolanta Kaczmarek utwory i pieśni Chopina, a ostatnią godzinę w Deakin Edge  oddano młodzieży, Wiktorowi Janisiowi i zespołowi Fortitude z wokalistką, Klarą Rawdanowicz. Rozdawany na Festiwalu Program przytaczał najważniejsze wydarzenia z historii Polski i informował o dokonaniach Wiktoriańskiej Polonii.

W pofestiwalowym wydaniu Tygodnika Polskiego ukazała się szczegółowa relacja autorstwa Remigiusza Kędry (przeczytasz TUTAJ)

Na YouTube opublikowano też film dokumentalny Marty Matuszewskiego (oglądniesz TUTAJ)

 

Rok 2017

Koszty wynajęcia Federation Square rosną każdego roku. Opłaty wystawców i stoisk gastronomicznych mogą pokryć jedynie trzecią ich część. Organizatorzy Festiwalu poszukują więc sponsorów i ubiegają się o przyznanie możliwych do otrzymania grantów. City of Melbourne, Wiktoriańska Komisja Wielokulturowości, Wspólnota Polska, Ambasada i Konsulat RP w Australii oraz Fundacja Bluma, to instytucje bez pomocy których nie byłoby możliwe wystawienie Polskiego Festiwalu na Federation Squre. Otrzymywane od tych instytucji wsparcie, sięgające 35 tysięcy dolarów każdego roku to duża, ale ciągle jeszcze niewystarczająca pomoc. Dzięki reklamowej umowie z Qatar Airways przez kilka kolejnych lat otrzymywaliśmy wsparcie sięgające czasami nawet 15 tysięcy dolarów. Dzięki reklamowej umowie z Ashley Jewellers mogliśmy przez kilka lat drukować okazały Program. Otrzymywaliśmy także niewielkie, ale zawsze z wdzięcznością przyjmowane wsparcie od różnych instytucji i biznesów. Polski Festiwal na Federation Square nigdy nie zapomni znaczącej finansowej pomocy zaoferowanej przez dr Barbarę Reczek z Wieliczki. Uzupełniamy nią doroczne kilkutysięczne braki finansowe.

W 2017 roku Komitet Organizacyjny wraz z gronem oddanych przyjaciół postanowił wrócić do pięknych polonijnych tradycji i zorganizować dochodowy Bal Świętojański. Miał być nie tylko źródłem dochodu, ale także atrakcyjną promocją Festiwalu, odpowiednim forum do poinformowania polskiego społeczeństwa o osiągnieciach i potrzebach Festiwalu oraz okazją do zachęcenia młodych osób do włączenia się w jego organizację. Bal odbył się 1 lipca. Relacjonowano go na łamach Tygodnika Polskiego (tekst artykułu przeczytasz TUTAJ).

W niedzielę, 12 listopada 55 tysięcy osób wzięło udział w 13 Polskim Festiwalu na Federation Square. „Tekla Klebetnica”, trzyosobowy profesjonalny zespół muzyczno-wokalny z Polski; „Vardos”, wielokulturowy folkowy zespół z Melbourne oraz znane w świecie jazzowe Trio Andrzeja Jagodzińskiego stanowiły niezwykłe atrakcje tegorocznego Festiwalu. Dodatkowo aż pięć zespołów folklorystycznych (Polonez, Łowicz i Łowiczaki z Melbourne oraz Oberek z Hobart i Lajkonik z Sydney) przykuło uwagę wielokulturowej publiczności. Nie zabrakło ciepłych słów oficjalnych gości i wspaniałej, słonecznej pogody. Aleks Terech z wielkim wyczuciem i oddaniem przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu. Na miejsce Kasi Czyrek dołączyła Aleks Łobaza i przejęła od swej mamy odpowiedzialność za coraz liczniejsze festiwalowe stoiska. Nowością tego Festiwalu była radosna obecność pond 30 wolontariuszy, wyróżniających się specjalnymi koszulkami. Udzielając odpowiedniej informacji rozdawali gościom tysiące egzemplarzy pięknego Programu, promującego Polskę i Australijską Polonię.

Relacja z 13 Festiwalu, publikowana kilka dni później w Tygodniku Polskim. (przeczytasz TUTAJ)

 

Rok 2018

Tego roku na Federation Square miały miejsce unowocześnienia i przebudowy. Mimo ograniczonego metrażu użytkowego i zastępczej estrady Polski Festiwal wystawiony w niedzielę, 18 listopada, przyciągnął ponad 50 tysięcy uczestników. Zmienił się skład Komitetu Organizacyjnego. Z żalem i wdzięcznością pożegnano Igę Bajer i Aleksa Terecha. Kolejnym prezesem została Monika Paszkiewicz, a Jennifer Badzaj przejęła po niej sekretariat. Renata Stanisławska-Nowak objęła kierownictwo artystyczne, a Magdalena Opalińska koordynację wolontariuszy. Był to szczególny rok. Polacy obchodzili 100-lecie odzyskania niepodległości i Polski Festiwal na Federation Square okazał się naturalnym zwieńczeniem całorocznych obchodów.

W Deakin Edge przygotowano niezwykłą ucztę muzyczną.  Konrad Olszewski wykonał Piano Concerto Ignacego Paderewskiego, a Alan Kogosowski Warsaw Concerto Richarda Addinsella z 40 osobową symfoniczną orkiestrą pod dyrekcją Marka Shiell’a. „Kolory i Cienie” Fryderyka Chopina w wykonaniu Krzysztofa Małka zaprezentował teatr muzyczny Bogumiły Filip z Sydney. Artur Gotz z Polski i studenci szkół muzycznych w Melbourne dopełnili reszty. Na głównej estradzie polskie szkoły sobotnie nie zapomniały o 100-leciu odzyskania niepodległości, a oprócz Poloneza i Łowicza wystąpiła także gościnnie Lehenda, doskonały ukraiński zespół ludowy z Melbourne.

Po południu podziwiano muzyczne talenty zespołów Vardos i Paper Girl. Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu przemawiał nowo mianowany Ambasador RP w Australii, pan Michał Kołodziejski, reprezentanci premiera i samorządu miejskiego oraz prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, pani Małgorzata Kwiatkowska. Z wielkim ogniem przemówił także do zebranych sam szef stanowej opozycji, Hon Matthew Guy, licząc na zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

Ciekawą relację z tego Festiwalu autorstwa R. Kędry publikował Tygodnik Polski (przeczytasz TUTAJ).

Na YouTube ukazała się relacja filmowa autorstwa: „Arkadiusz Rejman Photogrphy” (oglądniesz TUTAJ).

 

Rok 2019

XV Polski Festiwal @ Federation Square wystawiony 10 listopada 2019 roku przyciągnął około 50 tysięcy uczestników. Ubogaciły go zespoły taneczne z odległych stanów. Z Perth przyleciała „Kukułeczka”, z Brisbane „Obertas”, a z Sydney „Syrenka” i „Kujawy”. Wraz z lokalnymi zespołami: „Polonezem” i „Łowiczem” zaoferowały uczestnikom niezwykłe bogactwo i różnorodność tradycyjnego folkloru i współczesnego polskiego tańca, ludowej i nowoczesnej choreografii, przepięknej mozaiki muzyki, strojów i kostiumów.

Znany w Australii i poza jej granicami zespół wokalno-muzyczny „Senivoda”, stworzony przez Polkę z Nowej Zelandii i Australijczyka z Melbourne, zaprezentował unikalne formy muzyczne łączące polską muzykę góralską z rytmami australijskich aborygenów. A w ostatniej festiwalowej godzinie kucharz, podróżnik, kompozytor, gitarzysta i piosenkarz, Lukas Zawirski oraz znany z udziału w różnych festiwalach muzycznych piosenkarz, gitarzysta i kompozytor świetnie grający na didgeridoo, Victor Janisiow podbili do reszty serca oblegającej estradę widowni.

W Deakin Edge wystąpili pianiści: Konrad Olszewski i Kotaro Nagano. Przedstawiono też muzyczny talent Andi Wu, finalisty muzycznego Konkursu im. Ewy Malewicz, a Marta Kaczmarek zaprezentowała zasłuchanej publiczności muzyczno-poetycki program przy akompaniamencie Romana i Alicji Syrek. Znalazł się też czas na prezentację studentów różnych polskich szkół muzycznych w Melbourne i lekcję ludowego tańca dla dzieci.

W tym roku obszerną relację filmową z Festiwalu publikował BumerangMedia z Sydney (ogądnij TUTAJ)

 

ORGANIZATORZY POLSKIEGO FESTIWALU @ FEDEARATION SQURE
KOLEJNI CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Joanna Merwart (2005 – do chwili obecnej)
ks. Wiesław Słowik SJ OAM (2005 – do chwili obecnej)
Aleks Terech (2005 – 2017) (prezes)
George Papuga (2005 – 2015) (prezes)
Jan Szuba (2005 – 2014) (współtwórca i pierwszy długoletni prezes)
Izabella Kobylańska (2005 – 2014)
Elżbieta Dziedzic (2005 – 2014)
Helena Sosnowska (2005 – 2009)
Krystyna Kisiel (2005 – 2007)
Iga Bajer (2007 – 2017)
Stanisław Mozel (2007 – 2016)
Mateusz Buczko (2008 – 2011)
Marcin Piechowski (2011 – 2014)
Dorota Bąkowska (2011 – 2014)
Daniel Szuba (2012 – 2015)
Monika Paszkiewicz-Furman (2014 – do chwili obecnej) (prezes)
Katarzyna Czyrek (2014 – 2018)
Irena Łobaza (2015 – do chwili obecnej)
Katarzyna Lisaj (2015 – do chwili obecnej)
Grzegorz Machnacki (2015 – do chwili obecnej)
Dominika Sikorska (2015 – 2018)
Katarzyna Bebejewska (2015 – 2019)
Katarzyna Koło (2016 – 2019)
Alex Łobaza (2016 – do chwili obecnej)
Renata Stanisławska-Nowak (2017 – do chwili obecnej)
Magdalena Opalińska (2017 – do chwili obecnej)
Jennifer Badzaj (2017 – do chwili obecnej)
Natalia Maciuła (2018 – do chwili obecnej)
Andrzej Bołkunowicz (2018 – do chwili obecnej)
ks. Mariusz Han SJ (2019 – do chwili obecnej)
Viktoria Obiegło (2019 – do chwili obecnej)
Dorota Bacal (2020 – do chwili obecnej)

 

OBECNY KOMITET ORGANIZACYJNY:

Monika Furman (Prezes)
Natalie Maciula (Sekretarz)
Joanna Merwart (Skarbnik)
Ks. Wiesław (Tony) Słowik SJ (Kapelan)
Renata Stanisławska-Nowak (Koordynator Artystyczny)
Jennifer Badzaj (Koordynator Artystyczny)
Grzegorz Machnacki (Koordynator Artystyczny)
Alex Lobaza (Koordynator Stoisk)
Irena Lobaza (Koordynator Stoisk)
Katarzyna Lisaj (KidStop)
Magdalena Opalinska (Koordynator Wolontariuszy)
Ks. Mariusz Han SJ (Projektant Multimedialny)
Andrzej Bolkunowicz (Koordynator Marketingu)
Victoria Obieglo (Koordynator Marketingu)
Dorota Bacal (Koordynator od VIP)